//banners section

Hereford rasa goveda potiče od malih goveda iz perioda Rimskog carstva u Britaniji, koja su korišćena za vuču, kao i velikih velških crvenih goveda dugih rogova. Odabiranjem i gajenjem u srodstvu, 1742. godine započet je rad na formiranju hereford rase. Cilj je bio da se ustali ranostasna rasa, koja dobro koristi pašu i ima izražene tovne sposobnosti.

Kako su se prvobitne rase hereforda zbog poželjnih karakteristika u većoj ili manjoj meri koristile za ukrštanje sa drugim rasama dobijen je prilično heterogen materijal, pa se prema poreklu razlikuju tri grupe hereford rase. Prvu grupu čine rogata goveda hereforda (66{6cd17b10ab34226cae1d1fa77a729b0353f498ccbe1164c19971cd8f5cb7e905}), drugu, šuta goveda koja su nastala u Americi, ukrštanjem sa aberdin angus rasom (30{6cd17b10ab34226cae1d1fa77a729b0353f498ccbe1164c19971cd8f5cb7e905}) i treću, britanska šuta, koja je nastala ukrštanjem grla rogatog hereforda sa gelovej rasom (4{6cd17b10ab34226cae1d1fa77a729b0353f498ccbe1164c19971cd8f5cb7e905}).

Hereford grla različitog tipa mogu se međusobno pariti, ali pri upisu u matične knjige postoje izvesna ograničenja. U Americi se od 1900. godine radilo na povećanju veličine i telesne mase populacije šutog hereforda. Sredinom dvadesetog veka tendencija razvoja rase odnosila se na smanjenje veličine i dobijanje zbijenije građe, koja je pogodnija za rentabilniju proizvodnju mesa. Tako je dobijen savremeni tip hereforda sa izraženim ranim stasavanjem i dobrim tovnim sposobnostima.

Eksterijer i telesne dimenzije

Hereford eksterijer i telesne dimenzije

Hereford rasa goveda ima kestenjasto crvenu boju tela, glava je bela. Karakteristična je bela pruga koja počinje od grebena, pruža se preko leđa, repa i grudi. Distalni delovi nogu i repa su beli. Od praktičnog značaja je činjenica da se šara hereforda dominantno nasleđuje.

Hereford je rasa goveda srednje veličine. Visina krava je 130 cm, a bikova 138 cm. Telesna masa krava je 600 kg a bikova 900 kg. Telesna masa teladi na rođenju je 33 kg. Telenja su laka. Randman je preko 65{6cd17b10ab34226cae1d1fa77a729b0353f498ccbe1164c19971cd8f5cb7e905}. Mlečnost krava 1200-2000 kg mleka.

Načini gajenja i ishrana

Snažna konstitucija i dobra aklimatizacija omogućile su da se hereford rasa goveda u velikom broju gaji u SAD, Kanadi, Argentini i na Novom Zelandu. Sem gajenja u čistoj rasi, hereford se koristi i za ukrštanje sa drugim rasama. Sa tovnim rasama se ukršta u smislu povećanja hetrozis efekta, a sa mlečnim tipovima da se dobije materijal pogodan za tov.

Kod nas se hereford rasa koristila u programima ukrštanja sa simentalskom rasom i domaćom šarenom u tipu simentalca.

Hereford gajenja i ishrana hereford rase goveda postaje sve više aktuelan i u našoj zemlji, prvenstveno kod onih uzgajivača koji raspolažu prostranim travnatim površinama za uzgoj po sistemu „krava-tele“. Njihova glavna odlika je rano stasavanje i dobra mogućnost adaptacije na različite uslove na farmama.

Hereford gajenja i ishrana

Uzgoj hereford rase goveda postaje sve više aktuelan i u našoj zemlji, prvenstveno kod onih uzgajivača koji raspolažu prostranim travnatim površinama za uzgoj po sistemu „krava-tele“. Njihova glavna odlika je rano stasavanje i dobra mogućnost adaptacije na različite uslove na farmama. U tom smislu, prednost im je nad drugim rasama što su skromnije u ishrani i prikladnije za upotrebu lošije zelene mase.

Osim toga, ne zahtevaju veća finansijska ulaganja u građevinske objekte i opremu kao mlečne rase goveda. Konačno, manji je utrošak ljudskog rada u držanju ovih goveda, što takođe ima uticaja pri njihovom izboru za uzgoj.

U Srbiji, simental rasa goveda prednjači kada je u pitanju uzgoj tovnih rasa, a u stopu je prati hereford rasa goveda. Najveći broj grla zabeležen je u okolini Bele Crkve, a poseban Centar za rasplod postoji u Ečkoj, gde je stado od skoro pedeset grla.

Nenad Stojiljkovic

Comments
  • Da li može Hereford karava da se hrani samo silažom kukuruza i baliranom kukruzovinom tokom cele godine?

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *