//banners section

Konjarstvo u Srbiji, kao grana stočarstva, ima veliki značaj. Konjarstvu se od svih grana stočarstva kod nas poklanjala najveća pažnja, u pogledu odgoja, selekcije i oplemenjivanja, a naročito između dva svetska rata, kada je konjarstvu bilo mesto u skoro svim poljoprivrednim radovima: obradi zemlje, vuči i prenosu tereta, u vojsci za vojne potrebe kao i u sport.

Konjarstvo u Srbiji

Na popisu iz 2005. godine izbrojano je oko 25.000 grla, dok je taj broj do 2010. pao na svega 17.000 konja. Broj konja u Srbiji je u padu usled posleratne industrijalizacije i mehanizacije poljoprivrede, a u poslednje vreme i loše ekonomske situacije i sve manje zainteresovanosti stanovništva za ovu granu privrede.

Međutim, i pored smanjene uloge konja kao radne snage, pa i njihovog ukupnog broja, zahvaljujući njihovoj upotrebi u druge svrhe, kao što su sport, razonoda, proizvodnja mesa, pa i velikoj ljubavi naroda prema konju, njihov broj kod nas, poslednjih godina, pokazuje blagi porast.
Prema rasnom sastavu domaći konj, proizvod pretežno neplanskog ukrštanja raznih rasa, zastupljen je kod nas sada sa oko 60{6cd17b10ab34226cae1d1fa77a729b0353f498ccbe1164c19971cd8f5cb7e905}, domaći brdski konj sa 20-30{6cd17b10ab34226cae1d1fa77a729b0353f498ccbe1164c19971cd8f5cb7e905}, polukrvnjaci sa 10{6cd17b10ab34226cae1d1fa77a729b0353f498ccbe1164c19971cd8f5cb7e905}, dok se plemenite rase konja nalaze u malom broju u našim štalama.

Uzgoj konja u Srbiji spram namene

Uzgoj radnih konja, uzgoj tovnih konja, uzgoj konja za razonodu i uzgoj sportskih konja.

Konjarstvo u Srbiji

Od radnih konja za nas najveću važnost ima domaći brdski konj, autohtona rasa koja odlično podnosi ekstenzivne prilike držanja i ishrane, pa se visoko ceni baš zbog svoje skromnosti, otpornosti i izdržljivosti. Taj konj izvanredno je prilagođen surovim uslovima života u planinskim predelima i danas se gaji jer mu je upotrebna vrednost vrlo velika; to je istovremeno i tovarni konj, zaprežni, pa i jahaći. Pored domaćeg brdskog konja tu je i nonius koji je zbog čvrstine kostura, snažnih mišića, mirnog temperamenta i dobre ćudi cenjen kao najprikladniji domaći konj za poljoprivredu.

Kada je konjarstvo u Srbiji u pitanju, uzgoj konja za tov i proizvodnju mesa ima perspektivu sa ekonomskog stanovišta. Ukrštanjem tovnih pastuva “teških” rasa sa kobilama polukrvnjaka može se proizvesti generacija brzo rastućih grla koja su prikladna za tov radi klanja i proizvodnje kvalitetnog mesa. Ta vrsta tova je najjeftinija i najrentabilnija u odnosu na druge vrste stoke, jer za njegovu realizaciju nisu potrebne nikakve uvozne komponente kao dodatak hrani. Takav pravac uzgoja konja bi našao svoje opravdanje u povećanju učešća konjskog mesa i konjskih prerađevina u ljudskoj ishrani, ali i sa aspekta njegovog izvoza.

Konjarstvo u Srbiji

Na kraju, konj služi čoveku i u svrhe sporta i rekreacije. Sportski konji, dresurni i preponaši, polo, trkački, kasači i karosijeri mogu imati značajnu ulogu u razvoju konjičkog sporta i turizma kod nas.

Evropski trendovi u konjarstvu mnogo nam govore o tome kako i zašto treba ulagati u ovu granu poljoprivrede i sporta. Uzmimo za primer Island, ostrvsku zemlju koja godišnje od konjarstva ima obrt novca od oko 150 miliona evra, a ne zaboravimo da je to zemlja sa malo ljudi (svega 300.000 stanovnika), malo pašnjaka i isključivo jednom jedinom rasom konja (islandski poni konj, populacija 75.000). Nemačka, koja ima milion grla, samo na aukcijama konja ima obrt novca u vrednosti 40 miliona evra, ili Holandija čije konjarstvo stvara godišnji obrt od 1,2 milijarde evra.

Pored mogućeg profita, uzimajući u obzir i geografski položaj naše zemlje, raspoložive pašnjačke površine, proizvodnju hrane, radnu snagu i ostale pogodne faktore treba očekivati povećanje zainteresovanosti za ovu granu privrede a i porast broja konja, naročito plemenitih rasa.

I pored ekspanzije mehanizacije u poljoprivredi konji će i ubuduće kao radna snaga naći svoje mesto u određenim regionima, a imajući u vidu značaj proizvodnje konjskog mesa za izvoz, nesumnjivi značaj za sport i drugo, logično je pretpostaviti da ta plemenita životinja neće nestati sa naših prostora, odnosno da ćemo na vreme, a to je već sada, shvatiti da je konj ne samo naša tradicija, već, na izvestan način i – budućnost.

Romana Arlov

Romana Arlov, veterinar i ljubitelj konja

Comments

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *