//banners section

Leghorn

0

Cene svinja na tržištu Srbije od 13. do 20. februara 2017. godine

0

Cene ovaca i koza na tržištu Srbije od 13. do 20. februara 2017. godine

Pogledajte cene ovaca u Srbiji, kao i cene koza u Srbiji za ovu nedelju. Cene ovaca, jagnjadi, dviski i šilježadi, cene jaradi – na pijacama i u klanicama.

0

Cene goveda na tržištu Srbije od 13. do 20. februara 2017. godine

Pogledajte cene goveda u Srbiji, kao i cene goveda u Vojvodini za ovu nedelju. Cene teladi, krava, junadi i bikova na pijacama i u klanicama.

0

Ishrana jagnjadi

Jagnjad po rođenju iziskuju posebnu vrstu nege i zbog toga je ishrana jagnjadi od velikog značaja. Od rođenja, pa dok ne postanu šilježad, kako ih hraniti?

3

Cene ovaca i koza na tržištu Srbije od 6. do 13. februara 2017. godine

Pogledajte cene ovaca u Srbiji, kao i cene koza u Srbiji za ovu nedelju. Cene ovaca, jagnjadi, dviski i šilježadi, cene jaradi – na pijacama i u klanicama.

0

Cene goveda na tržištu Srbije od 6. do 13. februara 2017. godine

Pogledajte cene goveda u Srbiji, kao i cene goveda u Vojvodini za ovu nedelju. Cene teladi, krava, junadi i bikova na pijacama i u klanicama.

0

Cene svinja na tržištu Srbije od 6. do 13. februara 2017. godine

Pogledajte cene svinja u Srbiji, kao i cene svinja u Vojvodini za ovu nedelju. Cene tovljenika, prasadi, nazimica i krmača na pijacama i u klanicama.

0

Napajanje stoke i živine: norme potrošnje i kvalitet vode

Kakva su vaša iskustva kada je napajanje stoke u pitanju? Neophodno je da budete proaktivni kada je reč o potrebama u vodi kod vaših životinja.

4

Transport životinja: kako umanjiti stres na putu od farme do pijace

Transport životinja može biti stresan, a vrši se tokom kupovine i prodaje, isporuke u klanicu, premeštanja iz objekata, izložbi, sajmova. Kako ga umanjiti?

0

Romanovska ovca – ruska carica

Romanovska ovca je nastala u dolini Volge u Rusiji sredinom 19. veka. Zahvaljujući jakoj selekciji na plodnosti ova rasa je ubedljivo najplodnija rasa ovaca i nosi epitet – carska!

7