//banners section

Aberdin-angus je tipična tovna rasa goveda, potpuno crne boje. Šutost je dominantna osobina, tako da se pri ukrštanju sa rogatim rasama dobijaju melezi prve generacije bez rogova. Nastala je u severoistočnom delu Škotske u brdovitim predelima, koji se odlikuju mestimično nedovoljno plodnim zemljištem i hladnom klimom u većem delu godine. Gajenjem u srodstvu i odabirom, dobijena je rasa goveda dobrih proizvodnih svojstva, izražene ranostasnosti, prilagođena uslovima gajenja u brdskim regionima.

Eksterijer i telesne dimenzije

krave bikovi aberdin angus eksterijer i telesne dimenzije

Aberdin-angus je dosta niska rasa, visina grebena kod krava iznosi 125 cm, a kod bikova 135 cm. Odlikuje se veoma razvijenim širinama prednjeg i zadnjeg dela tela, tako da ima izgled paralelopipeda. Glava je mala, široka u čelu i šuta. Vrat je kratak, širok i mesnat, trup je dug i zaobljen. Noge su kratke, što je potencirano velikim širinama. Kosti nogu su tanke. Muskulatura u predelu butova spušta se do skočnih zglobova. Koža, vidljive sluzokože, papci i rogovi su pigmentirani. Telo je pokriveno crnom i sjajnom dlakom. Masa tela odraslih krava je 550-600 kg, a bikova 800-950 kg.

Proizvodne karakteristike

Grla aberdin-angus rase imaju proporcionalno tanke kosti, što se odražava na povoljan odnos mesa i kostiju. Randman klanja je 65{6cd17b10ab34226cae1d1fa77a729b0353f498ccbe1164c19971cd8f5cb7e905}, a kod utovljenih bikova 75{6cd17b10ab34226cae1d1fa77a729b0353f498ccbe1164c19971cd8f5cb7e905}. Meso je jako kvalitetno i mramorirano.

krave aberdin angus proizvodne karakteristike

Bikovi aberdin-angus upotrebljavaju se radi komercijalne proizvodnje, za ukrštanje u mlečnim zapatima, jer je masa teladi pri rođenju mala, tj. u proseku 35 kg u farmskim uslovima, pa je i telenje lako. Aberdin angus rasa goveda služi kao korisna rasna komponenta za stvaranje meleza-krava dvojne materinske osnove sa naglašenom mesnatošću za dojenje teladi po sistemu krava-tele. Krave melezi aberdin-angus rase imaju odličnu reputaciju u zapatima koji doje telad, tj. koji služe kao materinska osnova za proizvodnju mesa. Mlečnost aberdin-angus rase je vrlo mala, tj. mlečnost je tolika da se može othraniti tele. Aberdin-angus kao pogodna rasa za intenzivan tov je vrlo otporna rasa i u hladnim i u toplim predelima tako da je veoma rasprostranjena. Najviše se gaji u SAD-u, Australiji, Novom Zelandu i zemljama Južne Amerike.

Nenad Stojiljkovic

Comments

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *