//banners section
  • Timeline
  • Top commented

Safolk

Safolk se ubraja u mesnate rase ovaca nastala je početkom devetnaestog veka i predstavlja terminalnu rasu i rasu sa velikim prirastom.

2

Smeštaj svinja: objekti u svinjogojstvu (drugi deo)

Postoji više objekata za tov svinja, a najčešće se koriste objekti sa dubokom prostirkom, danski boks…

0

Smeštaj svinja: objekti u svinjogojstvu (prvi deo)

Dobar smeštaj svinja jedan je od najvažnijih preduslova za uspešnu proizvodnju svinja.

0

Sve što treba da znate o čuvanju svinja

Svinjarstvo je oduvek imalo izuzetno veliki značaj za našu zemlju, posebno za neke njene krajeve koji su od davnina poznati kao veliki proizvođači mesa.

0

Bečki plavi

Bečki plavi kunić nastao je spajanjem belgijskog orijaša sa primitivnim rasama. Po veličini ovaj kunić spada u srednje i koristi se za dvojaku proizvodnju

0

Patuljasti kunić

Sve rase kunića, koje kao odrasle jedinke ne prelaze težinu od 2 kg, nazivaju se patuljastim kunići. Najpoznatija rasa je holandski patuljasti kunić.

0

Panonski beli

Panonski beli kunić stvoren je u Mađarskoj. Hibrid ovog kunića je rezultat ukrštanja četiri druga hibrida i specijalizovan je za tovnu proizvodnju.

1

Kalifornijski kunić

Kalifornijski kunić nastao je ukrštanjem himalajskog zeca sa činčilom, a nakon toga daljim ukrštanjem sa novozelandskim belim.

0

Ovnoliki kunić

Ovnoliki kunić vodi poreklo od alžirskog ovnolikog kunića. Spada u rasu velikih kunića, mada može se naći i patuljasti ovnoliki kunić.

0

Sjenička pramenka

Sjenička pramenka najviše se gaji na području Raške, ali može se naći na gotovo celom zapadnom delu Srbije, severnom delu Crne Gore, pa i Bosni i Hercegovini

6

Safolk

Safolk se ubraja u mesnate rase ovaca nastala je početkom devetnaestog veka i predstavlja terminalnu rasu i rasu sa velikim prirastom.

2

Lipska pramenka

Lipska pramenka spada u domaće autohtone ovce. To je lokalni soj gruborune pramenke. Nastala je neplanskim ukrštanjem sa drugim ovcama.

2

Panonski beli

Panonski beli kunić stvoren je u Mađarskoj. Hibrid ovog kunića je rezultat ukrštanja četiri druga hibrida i specijalizovan je za tovnu proizvodnju.

1

Orijaški šarac

Orijaški šarac je stara rasa kunića, nastala još u 15. veku. Nemačka se smatra zemljom porekla, mada po nekim podacima rasa potiče iz Holandije.

1

Balkanska koza

Balkanska koza ubraja se u primitivne rasa koza. Kada je kozarstvo u Srbiji u pitanju, ovo je jedina autohtona rasa koza na području Srbije.

1

Virtemberg

Nemački domaći merino, odnosno merinolandschaf, naziva se još merino landras i virtemberška rasa ovaca.

1

Smeštaj svinja: objekti u svinjogojstvu (drugi deo)

Postoji više objekata za tov svinja, a najčešće se koriste objekti sa dubokom prostirkom, danski boks…

0

Smeštaj svinja: objekti u svinjogojstvu (prvi deo)

Dobar smeštaj svinja jedan je od najvažnijih preduslova za uspešnu proizvodnju svinja.

0