//banners section
  • Most Recent
  • Most Commented
  • Popular

Izbor priplodnih junica

0

Nada za srpski agrar – bejbi bif!

2

Pitajte veterinara – mastitis kod krava

Ekonomski gledano mastitis kod krava je uzročnik najvećih novčanih gubitaka od svih bolesti. Pročitajte kako prepoznati, sprečiti, ali i lečiti ovu upalu.

2

Male tajne za vrhunsku ishranu goveda

Svima je jasno da kvalitetna ishrana goveda daje i željeni cilj u proizvodnji, bilo meso ili mleko. Osnovu uvek čine seno, slama i silaža, ali šta još?

0

Stara krava, novi trikovi: pašnjačka ishrana

Pašnjačka ishrana ima brojne prednosti. Naša zemlja obiluje pašnjacima i livadama, može se tvrditi da ispaša predstavlja užitak za krave, bikove, junice.

0

Sistem krava-tele: šansa za seljaka

Sistem krava-tele je način držanja goveda za tov – proizvodnju mesa, koji se zasniva na ispaši krave i teleta koje još uvek sisa, tokom pašne sezone.

0

Smeštaj krava – neophodne stvari za dobru štalu

Dobra štala za krave je jedan od preduslova za bolju proizvodnju mleka i mesa kod samih grla. Pročitajte šta sve treba da sadrži kvalitetan smeštaj krava.

0

Teljenje i ishrana teladi u prvim danima

Ishrana teladi nakon teljenja krava je ključno pri kvalitetnom odgoju. Telad sisavčad zahtevaju posebnu negu, pročitajte i kakvu.

0

Zdrava krava: kako sprečiti nadutost kod goveda?

Nadutost kod goveda oboljenje je brzog toka, a oklevanje, ili pak zakašnjenje u terapiji nikako se ne preporučuje. Pročitajte kako je uočiti i lečiti.

0

Govedarstvo u Srbiji

3

Nada za srpski agrar – bejbi bif!

2

Pitajte veterinara – mastitis kod krava

Ekonomski gledano mastitis kod krava je uzročnik najvećih novčanih gubitaka od svih bolesti. Pročitajte kako prepoznati, sprečiti, ali i lečiti ovu upalu.

2

Najskuplje seme bika na svetu – seme zlata vredno

Za dobre potomke u govedarstvu važno je kvalitetno seme bika, a ovaj bik svojom genetikom vlasniku donosi pravo malo bogatstvo!

2

Uzgoj muznih krava: kako povećati prinos mleka?

Kako povećati prinos mleka pitaju se mnogi uzgajivači muznih krava. Mlečnost zavisi ponajviše od rase, ali i od nekih drugih faktora.

2

Ovaj priplodni bik je najbolji otac na svetu – pogledajte i zašto

Tojstori (Toystory) je bio najplodniji bik mlečnih rasa goveda na svetu. Kad je u pitanju seme bikova i osemenjivanje krava ovaj priplodni bik je šampion.

1

Ritanje krave pri ručnoj muži – pitanja i odgovori

Ručna muža krava spada među najteže i najodgovornije poslove na farmi, a ritanje krave samo otežava stvari. Zašto vam se krava rita i kako to sprečiti?

1

Podolska

Podolska rasa goveda je najtipičniji predstavnik radnog tipa goveda u Evropi. Pripada jednobojnim govedima, sive boje.

1

Hereford goveda

Hereford rasa goveda potiče od malih goveda iz perioda Rimskog carstva u Britaniji, kao i velikih velških crvenih goveda dugih rogova.

1

10 neverovatnih rasa goveda

0

Male tajne za vrhunsku ishranu goveda

0

Sistem krava-tele: šansa za seljaka

Sistem krava-tele je način držanja goveda za tov – proizvodnju mesa, koji se zasniva na ispaši krave i teleta koje još uvek sisa, tokom pašne sezone.

0

Buša

Buša je autohtona rasa goveda koja predstavlja značajan genetski resurs balkanskog podneblja. Buša je sitno kratkorogo goveče.

0

Zdrava krava: kako sprečiti nadutost kod goveda?

Nadutost kod goveda oboljenje je brzog toka, a oklevanje, ili pak zakašnjenje u terapiji nikako se ne preporučuje. Pročitajte kako je uočiti i lečiti.

0

Najskuplje seme bika na svetu – seme zlata vredno

Za dobre potomke u govedarstvu važno je kvalitetno seme bika, a ovaj bik svojom genetikom vlasniku donosi pravo malo bogatstvo!

2

Smeštaj krava – neophodne stvari za dobru štalu

Dobra štala za krave je jedan od preduslova za bolju proizvodnju mleka i mesa kod samih grla. Pročitajte šta sve treba da sadrži kvalitetan smeštaj krava.

0

Hereford goveda

Hereford rasa goveda potiče od malih goveda iz perioda Rimskog carstva u Britaniji, kao i velikih velških crvenih goveda dugih rogova.

1

Ritanje krave pri ručnoj muži – pitanja i odgovori

Ručna muža krava spada među najteže i najodgovornije poslove na farmi, a ritanje krave samo otežava stvari. Zašto vam se krava rita i kako to sprečiti?

1