//banners section

Holštajn je danas vodeća mlečna rasa goveda u svetu. Skoro sve poljoprivredno razvijene zemlje svoju nacionalnu proizvodnju mleka zasnivaju na iskorišćavanju njenog genetskog potencijala za visoke prinose ove životne namirnice. Stvorena je u SAD sedamdesetih godina 19. veka od uvezenih oko 8.000 grla crno-bele frizijske rase iz Holandije, u uslovima veoma intenzivne ishrane i uz primenu stroge selekcije.

U Srbiji je 1970. godine započet značajan uvoz holštajnskih junica iz SAD i do 1978. importovano je ukupno 3.100 grla. Takođe, uvozom semena i bikova, ostvaren je veliki uticaj na tada postojeće rase u zemlji. Do ponovnog većeg uvoza došlo je tokom 2005. i 2006. godine, pretežno iz Holandije, tako da se procenjuje da je njeno učešće kada je govedarstvo u Srbiji u pitanju oko 15%.

Eksterijer i telesne dimenzije

Holstajn eksterijer i telesne dimenzije

Dominantna boja holštajn rase goveda je crno-bela, mada se u populaciji holštajna javlja i crveno-bela boja (2-3%), tzv. crveni holštajn. Crvena boja holštajn rase je recesivno svojstvo, koje se jedno vreme smatralo nepovoljnom varijantom i intezivno se isključivalo iz priploda. Kako je u Evropi poraslo interesovanje za popravljanjem osobina mlečnosti simentalske rase, monbelijara, kao i drugih rasa, crveni holštajn je ponovo postao aktuelan.

Holštajn ima izražene mere za visinu, dubinu i dužinu tela. Pojedini delovi tela i njihovi odnosi su skladni, tako da grla deluju kao izvanredno harmonična celina. Odlikuju se snažnom konstitucijom i čvrstom građom, s posebno dobro vezanim vimenom. Holštajn rasa pripada mlečnom tipu goveda velikog okvira. Visina krava je 145 cm, a bikova 150-160 cm. Telesna masa krava je 650-700 kg, a bikova 1100-1300 kg.

Proizvodne karakteristike

Mlečnost holštajnskih krava u zemljama sa razvijenim govedarstvom premašuje 8.000 kg(L) u prosečnoj laktaciji. Vodeća zemlja u tom pogledu je Izrael, gde se već duže od jedne decenije ostvaruje godišnja proizvodnja mleka po kravi veća od 10.000 kg. Tako je prosečan prinos mleka po kravi za 84.694 grla, koja su bila oteljena u 2004. godini (računato na 305 dana laktacije), iznosio 11.200 kg, sa 3,54% masti i 3,08% proteina. U Srbiji, uzimajući u obzir sve holštajnske krave, može se dati procena da je njihova godišnja mlečnost oko 6.000 kg sa oko 3,6% masti.

Koliki je genetski potencijal mlečnosti holštajnske rase najbolje ilustruju proizvodni podaci za 3 vrhunska grla, zabeleženi u knjizi rekorda. Tako je krava Beecher Arlinda Ellen 7 336 725, još 1975. godine, za 365 dana proizvela 25.247 kg mleka sa 2,8% masti (714 kg masti). Zatim, grlo Robton Suzet Pady dalo je 26.953 kg mleka sa 3,9% masti i 3,4% proteina. Najnoviji rekord odnosi se na kravu La-Foster Blackstar Lucy-607, koja je za 365 dana imala proizvodnju od 34.175 kg mleka, 789 kg masti (2,31%) i 983 kg proteina (2,88%).

Holstajn proizvodne karakteristike

Odgajivači ove rase moraju da računaju s lošijim rezultatima u tovu junadi. Oni se ne odnose na manji prirast u tovu, koliko na slabije klanične performanse u poređenju s junadima simentalske rase: manji randman trupova i manje učešće mišićnog, a veće masnog tkiva u polutkama. U konsolidarnim holštajnskim stadima, gde je godišnji remont normalan, proizvodnja kvalitetnog goveđeg mesa moguća je ukrštanjem teladi za tov između holštajnskih krava i simentalskih ili mesnih bikova.

Ishrana i smeštaj

Holštajn rasa goveda zahteva veliku količinu voluminozne krmne smeše. Najteže im je osigurati optimalnu količinu hranljivih materija u obroku, pa su česti problemi niski sadržaj masti i proteina u mleku, te postpartusne komplikacije i izostanci normalnih gonjenja.

Najbolje proizvodne rezultate u Srbiji postizali su proizvođači koji su koristili obrok sastavljen od sena, kukuruzne silaže i koncentrata. Osim hrane, bitan faktor je i dobar smeštaj jer su osetljive i podložne oboljenjima i neplodnosti ako ne postoje optimalni uslovi smeštaja. Proizvodni vek kada su holštajn krave u pitanju je najčešće 3-4 godina, ali se značajno skraćuje pri nepovoljnim uslovima ishrane i smeštaja.

Povezani članci

Nenad Stojiljkovic

Komentari

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *