//banners section

Jagnjad po rođenju iziskuju posebnu vrstu nege i zbog toga je ishrana jagnjadi od velikog značaja. Najkasnije dva sata po jagnjenju, jagnje bi trebalo da dobije prvo mleko, odnosno kolostrum. Kolostrum pomaže čišćenju creva i pruža jagnjetu otpornost i zaštitu od bolesti. Pored toga sadrži hranljive materije koje se troše za razvoj i zagrevanje organizma jagnjeta.

Tokom prvih 18 sati neophodno je jagnjad napajati 4 do 5 puta dnevno ukoliko ne mogu da mleko dobiju od svoje majke.

Mlečnost ovaca se razlikuje od vrste do vrste. Kod nedovoljno hranjenih ovaca kolostrum se uopšte ne luči, pa je važno ranije obezbediti kolostrum. Kolostrum se može čuvati zaleđen u zamrzivaču godinu dana.

Za ishranu jagnjadi može se koristiti i kozji kolostrum kao adekvatna zamena. U prvim danima života mleko je nezamenjiva hrana, ali se mogu othranjivati i zamenama za mleko. Odnos zamene za mleko i vode je 1:4, a po jednom jagnjetu je predviđeno 8kg zamene za mleko.

Jagnjad intenzivno rastu u prva dva meseca života, a već u prvih 14 dana udvostruče telesnu masu, zbog čega je od velike važnosti prilagoditi ishranu karakteristikama podmlatka. U prvim danima konzumiranje suve hrane je malo; u početku je 5-10g/dan, a već pri uzrastu od 2-3 meseca može da bude 200-300 g/dan. Kasnije se vrši prihranjivanje početnim smešama ili samo usitnjenim zrnevljem žitarica uz kvalitetno seno koje se daje po volji.

Ishrana jagnjadi od drugog meseca starosti

Već od drugog meseca u ishrani jagnjadi se može uvesti kvalitetna silaža, zatim postepeno privikavanje na zelena hraniva kako bi se pripremili da već sa 90 dana pređu u potpunosti na ishranu bez mleka.

jagnje i ovcaDo prvih šest meseci starosti jagnjad je najbolje držati na pašnjacima najboljeg kvaliteta. Za ishranu jagnjadi u periodu vegetacije potrebno je obezbediti pašu računajući 3kg zelene mase po grlu. Kvalitetni pašnjaci podrazumevaju učešće leguminoza od 25 do 30{6cd17b10ab34226cae1d1fa77a729b0353f498ccbe1164c19971cd8f5cb7e905}. Uz to se prihranjuju i sa koncentratovanim smešama koje podmiruju potrebe u hranljivim materijama za određeni dnevni prirast.

Za ishranu šilježadi, odnosno podmlatka za priplod, u letnjem periodu potrebno je obezbediti 4kg zelene mase po grlu, kvalitetno seno 0,5kg, silažu 2 kg i smešu koncentarata 100-300g u zavisnosti od kvaliteta kabastih hraniva. U zimskom periodu potrebno je obezbediti najkvalitetnije seno, u toku vegetacije držati ih na ispaši na najboljim pašnjacima i adekvatne količine koncentrata.

ishrana jagnjadiOsnovni cilj tova jagnjadi jeste da se iskoristi intenzivan porast i proizvedu grla one završne mase i kvaliteta trupa koje zahteva tržište. Jagnjad za proizvodnju mesa karakteriše dobro iškorišćavanje hraniva odnosno mali utrošak hraniva za kilogram prirasta. Intenzivan tov se zasniva na koncentrovanim, dok se ekstenzivan tov zasniva na kabastim hranivima. U intenzivnom tovu deo koncentrovanih hraniva se može zameniti senom lucerke. Ukoliko se jagnje hrani uglavnom ispašom, onda se može očekivati sporiji rast i dnevni prirast, u odnosu na ishranu žitaricama. Dnevni prirast za jagnje koje se hrani ispašom je 100-250g i zavisi od vrste trava, zrelosti i parazita.

Jagnjad se mogu toviti do većih završnih masa, 40-45kg, a tov se može organizovati u stajama i na pašnjaku. Produženi tov se može organizovati na paši do kategorije šilježadi. U zavisnosti od prinosa i kvaliteta zelene hrane jagnjadima se dnevno daje 300-350g određene hrane i 15g mineralnih materija. U zimskom periodu ishrana jagnjadi obuhvata seno, silažu i koncentrat.

Sva šilježad i dvizad koja nisu odabrana za priplod se tove. Tokom proleća drže se na pašnjacima.

Ukoliko je kvalitet paše loš, tada se vrši i prihranjivanje kabastim i koncentrovanim hranivima. U zimskom periodu u sastav obroka se uključuje seno, silaža i koncentrat.

Jagnjadima je potrebno obezbediti dovoljne količine sveže i čiste vode za piće od momenta kada se počne sa uzimenjem suve hrane. Za podmladak stariji od pet meseci nephodno je obezbediti količinu vode kao i za odrasla grla.

Tanja Sarić

Tanja Sarić, doktorant Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu. Svoju kreativnost usmerava ka poboljšanju ruralnog razvoja.

Comments
  • Molio bih vas za vasu strucnu pomoc! Problem mi je diareja kod jagnjadi koji pocinje vec od DRUGE nedelje starosti… Takodje se pojavljuje i kod starijh 1.5mes. Da li postoji vakcinacija tako manjih jagnjadi ili samo gravidne ovce preventive? Hvala

    • Branislave za takve stvari morate da se javite veterinaru, raspitajte se da li ima nekog ko ima iskustva u lečenju ovaca.

  • Molio bih Vas da mi kazete gde moze da se kupi mleko u prahu za jarici.Hvala

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *