//banners section

Pre nego što se pojave novi stanari u vašem svinjcu, treba se na pravi način pripremiti za prašenje krmača, kao i za kvalitetnu ishranu prasadi. Pročitajte i kako.

Prašenje – prva pomoć

Pre prašenja svakako treba obezbediti odgovarajući smeštaj i uslove za svinje. Prašenje obično traje od 2 do 5 časova. Pre partusa dešavaju se promene u ponašanju krmače. Vime otiče, započinje oslobađanje mleka i povećava se telesna temperatura.

Period između rađanja dva praseta je kratak, svega nekoliko minuta, ali ako se desi da je taj period duži od 30 minuta potrebno je utvrditi razloge produženja.

Prasad pri rođenju se prihvataju, čiste od sluzi, oslobađaju od opni i obavezno obrišu. Ukoliko pupčana vrpca nije prekinuta ona se skraćuje i dezinfikuje. Ukoliko je prašenje teško i krmača je nervozna, ustaje i leže, tada se prasad, kako se koje oprasi uzimaju i stavljaju u poseban sanduk, a tek po završetku prašenja se podmeću pod krmaču. Suprotno od ovoga prasad mogu ostati u boksu.

Krmača sa prasadima

Kada počne prašenje neophodno je prisustvo čoveka, jer u slučaju naizgled mrtvorođenom ili prignječenom prasetu se može pomoći masažom, veštačkim disanjem ili na drugi način. Pri stavljanju pod krmaču vodi se računa da svako prase prihvati sisu i posiše kolostrum. Posebna pažnja se obraća na manje vitalnu prasad koja se stavljaju pod prednje sise koje su veće mlečnosti.

U slučaju uginuća krmače, zapaljenja vimena i dr.može se primeniti veštački odgoj prasadi. Primena ovog načina je česta kada se žele proizvesti prasad nezaražena patogenim mikroorganizmima kako bi se zapat oslobodio od bolesti.

Bolesti nikako ne želimo, zar ne?

Kada se desi da krmača oprasi veći broj prasadi ili kada je reč o mladoj plotkinji tada se deo prasadi podmeće pod drugu krmaču oprašenu u približno isto vreme. Pri podmetanju prasadi može se javiti problem jer majke prepoznaju svoju mladunčad po mirisu i ne prihvataju tuđu. Ovaj problem možete rešiti mešanjem prasadi iz oba legla i držanju neko vreme zajedno ili prskanjem određenim mirisom kako ih krmača ne bi mogla razlikovati. Podmetanje prasadi pod drugu krmaču je moguće u većim stadima, ali imajte na umu da je važno da prasad posišu kolostrum svoje majke jer njegov sastav omogućava sticanje imuniteta.

Ishrana prasadi

Ishrana prasadi sisanje

Trajanje dojnog perioda varira i zavisi od načina držanja, obezbeđenja uslova smeštaja, ishrane prasadi i nege. Mleko krmače je siromašno gvožđem, a prasad su naročito osetljiva na nedostatak ovog mikroelementa. Nedostatak gvožđa dovodi od anemije. Da se ovo ne bi desilo u ishranu prasadi starih par dana se dodaju injekcije gvožđa.

U prve 3 -4 nedelje uzrasta potrebe prasadi u hranljivim materijama se podmiruju iz mleka.

U drugoj nedelji se javlja nedostatak proteina, a u trećoj energije. Zbog toga je važno da se u ishrani prasadi od druge nedelje počinje sa prihranom. Smeše moraju biti lako svarljive. Daju se češće u manjim količinama. U slučaju uginuća krmače često se koristi tzv.“veštačka krmača“ odnosno naprava za mleko.

Posle zalučenja u prvih 7 do 10 dana preporučuje se ishrana prasadi ograničenom količinom hrane, koja se svakako razlikuje od hrane za odrasle svinje. Poželjno je povećati učešće vitamnia, mineralnih materija i aditiva naročito putem vode jer vodu piju i ona prasad koja ne jedu. Preporučuje se ishrana prasadi smešama za prihranjivanje određeno vreme, a zatim se ona zamenjuje drugim.

Prasad stara oko dve nedelje mogu se početi prihranjivati hranivima bogata lako svarljivim belančevinama i mineralnim sastojcima (riblje brašno, mesno brašno, prekrupa ječma, ovsa, graška, soje, uljane pogače suncokreta). Prasad namenjena za priplod trebalo bi ostaviti da doje najmanje 10 nedelja, a ostale bar 8 nedelja. Pravilno hranjena prasad na kraju četvrte nedelje starosti treba da teže oko 6kg, a na kraju 10 nedelje oko 18kg.

Prodaja prasadi

Teža prasad pri zalučenju će imati i veću krajnju masu u tovilištu.Takva prasad su sposobna da počnu da unose čvrstu hranu, ali hrana mora biti sličnog sastava kao i hrana pre zalučenja − sa dodatkom lako svarljivih proteina kao što su mleko u prahu, surutka i sl. Prasad do 15kg i od 15 do 25kg ostvaruju najveću cenu po kilogramu, a sa 25kg prasad ulaze u tov.

Najveću tražnja za prasadima javlja se u periodu Novogodišnjih, Božićnih praznika i u vreme slava, a prodaja prasadi beleži rast i u proleće kada domaćinstva nabavljaju prasad za tov.

Šta je po vašem mišljenju najvažnije kod prasadi u prvim danima odgoja? Podelite sa nama vaše iskustvo!

Tanja Sarić

Tanja Sarić, doktorant Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu. Svoju kreativnost usmerava ka poboljšanju ruralnog razvoja.

Comments
  • Gde da nabavim krmače Fajferice ili Moravke? Gajio bih svinje na otvorenom prostoru jer imam idealne uslove.

  • Poštovana Tanja,ako ste Vi doktrant na Polj.fakultetu trebali bi da znate da se prasad na komercijalnim farmama odvaja od krmače sa 24-28 dana tako da indeks prašenja krmače bude 2,2 do 2,3puta godišnje da bi bila isplativa proizvodnja.Siguran sam da prvo treba da proverite informaciju pre nego je pustite u javnost.Ko ne nezna taj će stvarno držati prasad pod krmačom 8 i 10 nedelja-čista propast!!!

  • Čuo sam da prasad mogu da se odvoje i sa četiri nedelje. Kakvo je vaše mišljenje?

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *