//banners section

 

Kako odabrati priplodnu junicu? To je često pitanje koje farmeri postavljaju sebi i okolini. Na ozbiljnim farmama nema prodaje ženskih teladi već se sva zdrava ženska telad koriste za obnovu stada. Od teljenja, pa do 6 meseci starosti najvažniji je period u odgajanju da bi se u budućnosti dobila kvalitetna i ekonomski isplativa junica. Pored dobrog odgoja važna je i genetika.

Krenimo od početka

Najvažniji zadatak svakog farmera koji se bavi uzgojem junica je da obrati posebnu pažnju na prvu godinu života junice, jer sve greške i propusti koje se naprave u ovom period kasnije se ne mogu ispraviti. Poznato je da priplodne junice predstavljaju osnovu uspeha buduće proizvodnje mleka. Poboljšanje proizvodnje na govedarskoj farmi bazirano je u najvećoj meri na kvalitetu priplodnog podmlatka koji će biti korišćen za zamenu krava.

Holštajn goveda

Upravljanje reprodukcijom počinje kvalitetnim izborom priplodnih junica za zamenu. Prilikom izbora priplodnih junica osnovno je ispitati poreklo životinje. Pod poreklom se podrazumeva sledeće:

-podaci o karakteristikama oca i majke (dve/tri generacije unazad)

-mlečnost svih ženskih predaka, njihove ocene i klasa.

Posle procene porekla prelazi se na izbor spoljašnosti junice. Junica se posmatra u celinim da li je skladno građena, da li ima pravilan stav, jake udove. Treba da ima pravilnu leđnu liniju i da je dovoljno dugačka.

 

Držanje priplodnih junica

 

Praktikuje se, posebno na velikim farmama, slobodno držanje junica bez veza. Prednosti ovakvog načina gajenja su:

  • Pravilno im se razvijaju probavni organi i kostur
  • Grla su u dobroj kondiciji

 

Ishrana priplodnih junica

Junice se grupiraju prema dobu i težini i svaka grupa dobija poseban obrok. Postizanje maksimalnog porasta uz minimalno deponovanje masti je osnovni cilj ishrane priplodnih junica.

Prilikom sastavljanja obroka za priplodne junice mora se voditi računa o sledećem:

  • Ukupno korišćenja suvih materija u ishrani ne prelazi 2,7 {6cd17b10ab34226cae1d1fa77a729b0353f498ccbe1164c19971cd8f5cb7e905} telesne mase junice (npr. junici težine 220kg obrok će biti lucerka težine 6,5 kg za željeni prirast 0,8 kg na dan)
  • Obrok koji sadrži samo seno lucerke sadrži proteine koji su više nego potrebni, a količina  energije manja je od one koja je potrebna. Zbog toga je neophodno da se seno lucerke zameni sa nekom hranom visoke energetske vrednosti.

Ključni period prilikom uzgoja priplodnih junica je period razvoja mlečnih žlezda koji se odvija između 3 i 9 meseca starosti, kada mlečno tkivo raste 3ipo puta brže od telesnog. Ako se u ovom period junicama daju obroci sa visokim udelom energije, dolazi do nagomilavanja masnog tkiva u vimenu sa posledičnim inhibitornim efektom na razvoj mlečnih žlezda. Sve to dovodi da se kod junica smanji laktacija u prvom i svakom narednom periodu lakatacije i dolazi do tovnog steriliteta.

 

Praktični saveti za pravilan odgoj priplodnih junica

 

Sa 15-18 meseci starosti junice vrši se veštačka oplodnja, a telesna masa junice pri veštačkoj oplodnji treba da bude između 380-420 kg tj, 60{6cd17b10ab34226cae1d1fa77a729b0353f498ccbe1164c19971cd8f5cb7e905} od težine odrasle krave. Prvo teljenje junice treba da bude kada junica ima između 24-27 meseci i telesnu težinu 500-550 kg. Telesna težina posle teljenja treba da bude 80-85{6cd17b10ab34226cae1d1fa77a729b0353f498ccbe1164c19971cd8f5cb7e905} težine odrasle krave. Dnevni prirast priplodnih junica treba da bude 750-850 grama, a pred oplodnju im treba poboljšati ishranu.

Najčešće greške koje prave stočari su da osemene junice sa manjom telesnom masom i posle toga ih hrane intezivnije da bi dostigle određenu telesnu težinu. Zbog toga dobijaju utovljene junice koje gube veliku telesnu težinu prolikom telenja i javlja se i niža mlečnost u laktaciji. Izbegnite ove početničke greške i bićete zadovoljni postignućem.

 

Da li se i vi bavite uzgojem priplodnih junica? Kakva su vaša iskustva?

Slađana Vujadinović Vujović

Odrasla na selu, pa je htela-ne htela u poljoprivredne aktivnosti bila uključena i pre nego što je pošla u osnovnu školu. Završila srednju Medicinsku školu, a zatim i studije Engleskog jezika i književnosti. Planira da se jednog dana vrati selu i osnuje svoju farmu. Zbog toga pažljivo prati sve Farmia savete.

Comments

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *