//banners section

Ovčije i jagnjeće meso u ishrani ljudi predstavlja visokovrednu namirnicu. Ova vrsta mesa je izvor vrednih belančevina,vitamina B grupe i nekih mineralnih materija. Jagnjetina je lako svarljiva, a najkvalitetnije meso je u trupovima jagnjadi, uzrasta od 3 do 6 meseci, gde ima najviše mišićnog tkiva i manje količine masnog tkiva. Ovčije i jagnjeće meso su na prvom mestu po značaju u ovčarskoj proizvodnji, tako da je logično da je pravilna i kvalitetna ishrana ovaca među najvažnijim faktorima.

Pravilan odabir priplodnih grla predstavljaće polovinu vašeg profita!

Za ostvarivanje najpovoljnijih proizvodnih rezultata u proizvodnji mesa važno je da odabereta samo kvalitetna priplodna grla. Biraju se ranostasne rase, pri čemu se obraća pažnja na krupnoću ženskih grla. Pored toga potrebno je izabrati i kvalitetnog priplodnog ovna jer dobar ovan će učestvuje sa 50{6cd17b10ab34226cae1d1fa77a729b0353f498ccbe1164c19971cd8f5cb7e905} genetike.

Za kvalitetnu jagnjetinu – pravilna ishrana ovaca

Dobijanje kvalitetnog jagnjećeg i ovčijeg mesa počinje sa obrocima za ishranu ovaca. Takvi obroci bi trebalo da zadovolje potrebe životinja u hranljivim materijama za održavanje životnih funkcija. Najveći deo godine, u našim proizvodnim uslovima, ovce provode na paši. U ishrani ovaca se ne smeju praviti velike i nagle promene pa je važno da prelazak sa zimske na letnju ishranu bude postepen.

Za ovce je osnovni obrok voluminozna hrana (paša, sveže pokošena lucerka, detelinsko travne smese, seno, kukuruzna silaža, senaža), a manji deo obroka čine koncentrovane smeše (kukuruz u zrnu, silirano kukuruzno zrno, silirani kukuruzni klip, ječam, zob, sojina sačma, suncokretova sačma, sačma uljene repice, stočno brašno, pšenične mekinje i dr).

Ishrana bremenitih ovaca se posebno menja u poslednjih 60 dana bremenitosti. U poslednja dva meseca osnovnom obroku se dodaju koncentrovana (ječam i ovas) i mineralna hraniva, ukoliko je zelena masa slabijeg kvaliteta.

U zimskom periodu za ishranu ovaca koristi se silaža. Silaža ne sme biti povećane kiselosti, sa prisutnim plesnima ili smrznuta jer može izazvati poremećaje sa varenjem i pobačaje. Izbegavjte upotrebu barskog sena, jer njime mogu da se prenesu razna parazitarna oboljenja kao što su metilj i gliste. Ukoliko imate dovoljnu količina sena na raspolaganju u brdsko planinskim područjima ne preporučuje se upotreba silaže u ishrani ovaca.

Takođe, ne zaboravite da ovce koje nose blizance i trojke imaju potrebu za većom količinom hrane nego one koje nose jedno jagnje.

Zašto je važna pravilna ishrana ovaca?

Adekvatna ishrana ovaca u toku bremenitosti povoljno utiče na pravilan porast i razvoj ploda kao i porast vunskih vlakana, proizvodnju mleka posle jagnjenja. Pored toga, ovce stvaraju određene rezerve za povećano lučenje mleka, pa jagnjad imaju dovoljne količine mleka posebno u prve 3 nedelje, kada osnovu ishrane čini majčino mleko.

Obezbedite pravilnu ishranu jagnjadi

Pravilna ishrana jagnjadi ima važan uticaj na prirast kao i kvalitet dobijenog mesa. Priprema za proizvodnju kvalitetne jagnjetine kod tova jagnjadi u dojnom periodu počinje sa mlekom kao odličnom belančevinastom hranom koja utiče na povećanje prirasta jagnjadi u tovu. S obzirom da se prvih 2 do 3 meseca luče najveće količine mleka, mleko se najbolje može unovčiti kroz prirast jagnjadi za stvaranje kvalitetnog mesa.

Količina mleka ovaca se znatno smanjuje od trećeg meseca laktacije, pa vodite računa o količini i kvalitetu koncentrata, sena i paše, jer nedostatak belančevinastih materija, mineralnih sastojaka i vitamina bi trebalo da podmiriti iz dodatnih hraniva. Za ishranu jagnjadi najbolje je seno lucerke i deteline, a od koncentrata najbolja je prekrupa ovsa i smeše žitarica sa dodatkom uljanih sačmi.

Da bi se obezbedile i hranijive materije potrebne za intenzivni porast, jagnjad počinju da se prihranjuju već sa 10 dana po rođenju.

Izaberite odgovarajuću rasu

Rase za proizvodnju mesa, koje mogu biti duge i kratke vune, karakteriše visoka proizvodnja kvalitetnog mesa. Pored rasa za proizvodnju mesa možete izabrati i rase kombinovanih proizvodnih sposobnosti, a sve u skladu sa ciljem vaše proizvodnje. Meso Virtemberg rase je izuzetno ukusno, sa malo spoljašnjeg loja. Francuska tovna rasa ovaca Šarole zadovoljava tražnju tržišta za kvalitetnim mesom jer je ova rasa poznata po dobrom odnosu meso – kosti. Meso romanovskih ovaca je veoma cenjeno zbog odličnog ukusa, sočnosti i odsustva specifičnog mirisa. Na kraju, nikako ne treba zaboraviti Teksel rasu poznatu po procentu mesa kod jagnjadi!

Na kraju dobijete ovo!

Tanja Sarić

Tanja Sarić, doktorant Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu. Svoju kreativnost usmerava ka poboljšanju ruralnog razvoja.

Comments

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *