//banners section
  • Most Recent
  • Most Commented
  • Popular

Bečki plavi

0

Patuljasti kunić

0

Panonski beli

Panonski beli kunić stvoren je u Mađarskoj. Hibrid ovog kunića je rezultat ukrštanja četiri druga hibrida i specijalizovan je za tovnu proizvodnju.

1

Kalifornijski kunić

Kalifornijski kunić nastao je ukrštanjem himalajskog zeca sa činčilom, a nakon toga daljim ukrštanjem sa novozelandskim belim.

0

Ovnoliki kunić

Ovnoliki kunić vodi poreklo od alžirskog ovnolikog kunića. Spada u rasu velikih kunića, mada može se naći i patuljasti ovnoliki kunić.

0

Belgijski orijaš

Belgijski orijaš spada u grupu rasa velikih kunića. Snažan je i krupan kunić. Pored belgijskog orijaša koristi se naziv flamanac ili flamanski orijaš.

0

Orijaški šarac

Orijaški šarac je stara rasa kunića, nastala još u 15. veku. Nemačka se smatra zemljom porekla, mada po nekim podacima rasa potiče iz Holandije.

1

Novozelandski beli kunić

Novozelandski beli kunić spada u rasu kombinovanih svojstava za proizvodnju mesa i krzna. Ova rasa je vrlo pogodna za gajenje na farmi.

0

Kunićarstvo u Srbiji

Na teritoriji Srbije se na samo nekoliko farmi gaje kunići, mahom zbog proizvodnje mesa, vune ili kože.

2

Kunićarstvo u Srbiji

2

Panonski beli

1

Orijaški šarac

Orijaški šarac je stara rasa kunića, nastala još u 15. veku. Nemačka se smatra zemljom porekla, mada po nekim podacima rasa potiče iz Holandije.

1

Bečki plavi

Bečki plavi kunić nastao je spajanjem belgijskog orijaša sa primitivnim rasama. Po veličini ovaj kunić spada u srednje i koristi se za dvojaku proizvodnju

0

Patuljasti kunić

Sve rase kunića, koje kao odrasle jedinke ne prelaze težinu od 2 kg, nazivaju se patuljastim kunići. Najpoznatija rasa je holandski patuljasti kunić.

0

Kalifornijski kunić

Kalifornijski kunić nastao je ukrštanjem himalajskog zeca sa činčilom, a nakon toga daljim ukrštanjem sa novozelandskim belim.

0

Ovnoliki kunić

Ovnoliki kunić vodi poreklo od alžirskog ovnolikog kunića. Spada u rasu velikih kunića, mada može se naći i patuljasti ovnoliki kunić.

0

Belgijski orijaš

Belgijski orijaš spada u grupu rasa velikih kunića. Snažan je i krupan kunić. Pored belgijskog orijaša koristi se naziv flamanac ili flamanski orijaš.

0

Novozelandski beli kunić

Novozelandski beli kunić spada u rasu kombinovanih svojstava za proizvodnju mesa i krzna. Ova rasa je vrlo pogodna za gajenje na farmi.

0

Belgijski orijaš

0

Kunićarstvo u Srbiji

2

Orijaški šarac

Orijaški šarac je stara rasa kunića, nastala još u 15. veku. Nemačka se smatra zemljom porekla, mada po nekim podacima rasa potiče iz Holandije.

1

Patuljasti kunić

Sve rase kunića, koje kao odrasle jedinke ne prelaze težinu od 2 kg, nazivaju se patuljastim kunići. Najpoznatija rasa je holandski patuljasti kunić.

0

Ovnoliki kunić

Ovnoliki kunić vodi poreklo od alžirskog ovnolikog kunića. Spada u rasu velikih kunića, mada može se naći i patuljasti ovnoliki kunić.

0

Novozelandski beli kunić

Novozelandski beli kunić spada u rasu kombinovanih svojstava za proizvodnju mesa i krzna. Ova rasa je vrlo pogodna za gajenje na farmi.

0

Panonski beli

Panonski beli kunić stvoren je u Mađarskoj. Hibrid ovog kunića je rezultat ukrštanja četiri druga hibrida i specijalizovan je za tovnu proizvodnju.

1

Kalifornijski kunić

Kalifornijski kunić nastao je ukrštanjem himalajskog zeca sa činčilom, a nakon toga daljim ukrštanjem sa novozelandskim belim.

0

Bečki plavi

Bečki plavi kunić nastao je spajanjem belgijskog orijaša sa primitivnim rasama. Po veličini ovaj kunić spada u srednje i koristi se za dvojaku proizvodnju

0