//banners section

Mleko je jedan od glavnih proizvoda krava. Pored toga što predstavlja osnovnu ishranu mladunčadi, koristi se i kao sirovina za desetine različitih proizvoda. Sadržaj masti u kravljem mleku varira i može biti manji od 3{6cd17b10ab34226cae1d1fa77a729b0353f498ccbe1164c19971cd8f5cb7e905} i veći od 5{6cd17b10ab34226cae1d1fa77a729b0353f498ccbe1164c19971cd8f5cb7e905}. Voda čini 86-89{6cd17b10ab34226cae1d1fa77a729b0353f498ccbe1164c19971cd8f5cb7e905} punomasnog mleka. Kravlje mleko sadrži oko 3,5{6cd17b10ab34226cae1d1fa77a729b0353f498ccbe1164c19971cd8f5cb7e905} belančevina, a najvažniji proteini su kazein, albumin i globulini. Mleko je bogat izvor kalcijuma i fosfora kao i drugih mikro i makro elemenata. Sadržaj laktoze u mleku je prosečno 4,8{6cd17b10ab34226cae1d1fa77a729b0353f498ccbe1164c19971cd8f5cb7e905}.

Da li i ja mogu da proizvodim organsko mleko?

Naravno. Za proizvodnju kvalitetnog mleka prvenstveno je važno obezbediti adekvatnu ishranu, uslove smeštaja i negu krava. U ishrani krava koriste se zelena, konzervisana, korenasta, krtolasta, zrnasta hraniva, sporedni proizvodi industrije, hraniva animalnog i mineralnog porekla i industrijski proizvedenih smeša. Sastavljanje obroka podrazumeva takvu kombinaciju hraniva koja u ishrani preživara podmiruje potrebe krava u hranljivim materijama za održavanje života i proizvodnju mleka.

organska farma mleka

Sa druge strane za proizvodnju organskog mleka važno je ispuniti i dodatne uslove. Da bi se na jednom području zasnovala organska poljoprivredna proizvodnja, ono mora ispunjavati precizno definisane uslove. To su izolovanost zemljišnih parcela, stočarskih farmi i prerađivačkih kapaciteta od mogućih izvora zagađenja, zatim odgovarajući kvalitet vode za navodnjavanje, te usklađen razvoj biljne i stočarske proizvodnje i osposobljenost stručnjaka i proizvođača za organsku poljoprivredu uz obavezu stalnog inoviranja znanja.

Organska proizvodnja mleka i mesa zasniva se na iskorišćavanju pašnjaka, organski proizvedene kabaste hrane i koncentrovanih hraniva, sa što manjim učešćem dodataka koji nisu organskog porekla.

Organska proizvodnja se može zasnovati u krajevima gde postoje velike travne površine, zemljište nije prezasićeno veštačkim đubrivima i materijama poput pesticida, herbicida i dr. U pašnom sistemu ishrane cilj je da se travna masa održava što duže u vegetativnoj fazi jer je tada najkvalitetnija. Što je kvalitet kabastih hraniva veći, to su manje potrebe za skupim koncentrovanim hranivima.

organsko mleko decaIako organski uzgoj zahteva i veće troškove proizvodnje važno je znati da kod organskog uzgoja pašni sistem držanja krava znatno smanjuje troškove proizvodnje. Ishrana je jeftinija nego u konvencionalnoj proizvodnji, zdravstveno stanje je bolje, ekonomičnost proizvodnje veća, očuvanje životne sredine je maksimalno.

U organskom stočarstvu, nije dozvoljena upotreba lekova i sredstava kao što su antibiotici, sulfonamidi, sedativi, stimulatori rasta, sredstva za podsticanje apetita, veštačke boje, urea, mikroorganizmi. Kao sredstava za uništavanje insekata i glodara mogu da se koriste borovo i kimovo ulje, mineralna ulja, parafinsko ulje, mentino ulje i dr. Istraživanja su pokazala da organsko mleko ima znatno više vitamina, minerala u tragovima i mikronutrigena nego konvencionalno mleko.

Mleko organski gajenih krava ima tri puta više omega 3 masnih kiselina u odnosu na mleko koje se dobija konvencionalnim načinom proizvodnje.

Organsko mleko u Srbiji

organsko mleko u srbijiDobar primer u praksi je prva farma u Srbiji za organski uzgoj krava i dobijanje organskog mleka nalazi se u Čurugu, nedaleko od Žablja. Na Velvet farmi ima oko 1000 grla, a ove životinje jedu hranu koja je strogo kontrolisana i u njoj nema nikakvih veštačkih supstanci koje se koriste u konvencionalnoj proizvodnji mleka.

Farma garantuje da je stočna hrana proizvedena je bez upotrebe mineralnih đubriva, pesticida i herbicida, a mleko je zbog svog kvaliteta za devet dinara po litru skuplje od onog iz standardne proizvodnje. Krave se hrane senom od lucerke i hranivima bez hemijskih sredstava.

Celokupan proces proizvodnje hrane za životinje sa ove farme već dve godine nadgledaju stručnjaci kontrolne sertifikacione kuće. Mleko dobijeno od grla koja se leče antibioticima se uništava i ne može da se pomeša sa onim, proizvedenim na organski način.

Svakodnevno sa farme u Čurugu u Imlek stiže skoro 17.000 litara mleka prvoklasnog kvaliteta. Od tog mleka kompanija Imlek plasira na domaće tržište proizvode pod zajedničkim imenom Bello organic – organsko mleko, jogurt, dugotrajno organsko mleko, kiselu pavlaku i sir. Mleko i prerađevine iz organske proizvodnje upakovani su u prepoznatljivu ambalažu na kojoj je istaknuto da su to organski proizvodi. Cilj ove farme jeste kvalitetna proizvodnja organskog mleka i širenje proizvodnje tako da se dobar deo može izvoziti izvan granica Srbije.

Tanja Sarić

Tanja Sarić, doktorant Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu. Svoju kreativnost usmerava ka poboljšanju ruralnog razvoja.

Comments

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *