//banners section

Kada se započinje uzgoj goveda radi proizvodnje mleka, visoko mlečne rase goveda, npr. holštajn prvi su izbor. Isto tako, za uzgoj ovaca sa ciljem proizvodnje mleka neophodne su mlečne rase ovaca.

Proizvodnja mleka kod ovaca zavisi od brojnih faktora. Neki su nasledne prirode, a drugi se tiču uticaja određenih spoljašnjih činilaca. Važan faktor koji određuje mlečnost ovaca je i kondicija. Ukratko, vodite računa da vaša grla ne budu izgladnela, jer u takvom stanju neće moći da daju veće količine mleka. Naime, ukoliko vaše ovce nisu unele dovoljne količine hranljivih materija, neće biti dovoljno sirovina za proizvodnju mleka. Takođe, ni previše utovljena grla neće imati normalnu produkciju mleka.

Uslovi držanja ovaca kao i njihovo zdravlje takođe utiču na mlečnost. Pokazalo se da u dobrim uslovima držanja nema mesta razvoju bolesti, pa je i proizvodnja mleka veća. Drugim rečima, bolesna ovca troši svu svoju snagu na borbu protiv uzročnika bolesti, pa nije u stanju da ispuni mlečni potencijal karakterističan za svoju rasu.

Da li ste razmislili:

  • Kakve ovce vam trebaju?
  • Koliko vam je ovaca potrebno?
  • Gde ćete nabaviti grla?
  • Kako ćete doći do cenjenog uzgajivača?

Na količinu i kvalitet mleka kod ovaca naročit uticaj ima rasna pripadnost. Tako na primer, rase specijalizovane za meso i vunu daju tek onoliko mleka koliko im je potrebno da bi nahranile svoje potomstvo. Naše pramenke, među kojima su pirotska, lipska, svrljiška, takođe se ne mogu pohvaliti veoma visokim prinosom mleka. Treba i napomenuti da je najveća količina mleka kod pramenke primećena u trećoj godini, tj. trećoj laktaciji.

Proizvodnja mleka kod ovaca zavisi i od potreba i broja jagnjadi. Na primer, ovce koje doje blizance daju od 20 do 40{6cd17b10ab34226cae1d1fa77a729b0353f498ccbe1164c19971cd8f5cb7e905} mleka više od onih koje doje jedince. Tokom prvih 5 do 6 nedelja, proizvodnja ovčijeg mleka iznosi 0,8 do 1,5 kg mleka dnevno, a između 8. i 10. nedelje, prinos mleka opada.

Tipovi ovaca za proizvodnju mleka

Mlečne rase ovaca poseduju izraženu sposobnost za proizvodnju mleka, ali se teško prilagođavaju uslovima nove sredine. Takođe, ovce specijalizovane za proizvodnju mleka imaju razvijen zadnji deo tela, kao i dobro razvijene organe za varenje. Ovim ovcama pogoduje i mašinska muža. U našem okruženju najmlečnije rase su Romanovska, koja može dati između 150 i 200 litara mleka u laktaciji, kao i Cigaja, koja, ako je nega kvalitetna, može davati i do 150 litara mleka. Ne treba zaboraviti farmu ovaca Gabrić, koja je 2013. godine u Srbiju uvezla Britansku mlečnu ovcu, koje sa jagnjetom daju za naše uslove skoro neverovatnih 300 litara mleka.

U najznačajnije tipove ovaca za proizvodnju mleka ubrajaju se istočno-frizijska, avasi, lakon, sardinijska i hios rasa ovaca.

Istočno-frizijska rasa ovaca poreklo vodi iz Istočne Frizije, nizijske oblasti na holandsko-nemačkoj granici. Ova ovca najtipičniji je predstavnik mlečnih ovaca. Prosečna mlečnost se kreće od 500 do 600 kg u laktacionom periodu od 200 dana, tj. u proseku 2,5-3 kg mleka dnevno. Nažalost, ova rasa nije se uspešno aklimatizovala u našim prostorima.

mlečne rase ovaca

Avasi rasa uzgaja se u Izraelu, Siriji, Iraku, Iranu i Saudijskoj Arabiji. Proizvodnja mleka dobro je izražena kod ovaca ove rase. U laktacionom periodu koji traje od 200 do 300 dana, ova srednje krupna rasa ovaca u proseku daje 300 do 350 kg mleka.

Lakon rasa ovaca veoma se ceni u Francuskoj. Naime, ona čini oko 9{6cd17b10ab34226cae1d1fa77a729b0353f498ccbe1164c19971cd8f5cb7e905} od ukupne populacije ovaca u ovoj zemlji. Ova srednje krupna rasa ovaca, čvrste građe tela i snažne konstitucije odlikuje se izraženom sposobnošću za proizvodnju mleka, a daju 100-250 kg mleka.

Sardinijska rasa ovaca ubraja se u najpopularnije rase ovaca u Italiji, a poseduje izraženu sposobnost za proizvodnju mleka. U zavisnosti od uslova držanja sardinijska rasa ovaca proizvede u proseku 200-250 kg, a u laktacionom periodu koji traje sedam meseci.

Hios se ubraja u grčke mlečne rase ovaca, a nastala je na ostrvu Hios. Ova rasa čini 8{6cd17b10ab34226cae1d1fa77a729b0353f498ccbe1164c19971cd8f5cb7e905} od ukupne populacije ovaca u Grčkoj. Ovo je jedna od najmlečnijih rasa ovaca na Mediteranu, a u laktacionom periodu koji traje od 170 do 200 dana, hios rasa daje od 170 do 240 kg mleka.

Mlečne rase ovaca: kako započeti uzgoj?

  1. Istražite tržište. Kako se kreću cene za proizvod koji nameravate da pozicionirate na tržištu, bilo da je u pitanju ovčije mleko u sirovom stanju, ili njegove prerađevine, npr. sir? Postoji li velika potražnja za vašim proizvodom?
  2. Procenite nivo proizvodnje. Koliko ovaca imate nameru da muzete? Možete li da procenite prinos mleka? Dobro bi bilo da se posavetujete sa drugim uzgajivačima mlečnih, ili kombinovanih rasa ovaca oko nivoa proizvodnje.
  3. Odredite troškove. Raspitajte se oko cena hrane za ovce. Koliko vam je hrane potrebno da biste proizveli očekivanu količinu mleka? Razmišljajte o troškovima koje oprema i objekti za smeštaj ovaca nose sa sobom. Takođe, razmislite da li će vam biti potrebna pomoć. Isplanirajte troškove koji će vam biti potrebni pri jagnjenju, uzgoju, preradi mleka, ali imajte na umu i troškove koje ćete imati prilikom plasiranja vaših proizvoda na tržište.
  4. Napravite plan poslovanja. Posavetujte se sa inženjerom stočarstva, veterinarom, stručnim službama, kao i drugim uzgajivačama koji vam savetima i iskustvom mogu biti od pomoći pri započinjanju uzgoja mlečnih rasa ovaca.

Kakva su vaša iskustva kada je u pitanju proizvodnja mleka kod ovaca? Da li ste pokušali sa uzgojem specijalizovanih mlečnih rasa, ili ste se ipak odlučili za kombinovane rase ovaca sa visokim prinosom mleka?

Farmia

Farmia je specijalizovani sajt za trgovinu domaćim životinjama, tj. stokom.

Comments

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *