//banners section

Crveni holštajn je rasa goveda poreklom iz SAD-a. Nastala je od uvezenih crveno belih goveda iz Holandije, ali i upotrebom crveno belih grla iz populacije crno belog holštajna. Crveni holštajn kao rasa je priznata 1936. godine. Intenzivnom selekcijom u poboljšanim uslovima ishrane i nege, dugi niz godina stvaran je crveni holštajn, rasa specijalizovanog mlečnog smera, koja se odlikuje ranostasnošću, visokom mlečnošću i dobrim muznim karakteristikama.

Eksterijer i telesne dimenzije

crveni holštajn - eksterijer i telesne dimenzije

Crveni holštajn po eksterijernim karakteristikama je sličan crno belom holštajnu, razlikuje se od njega samo po boji dlake i nešto je manjeg formata.

Boja dlake je crveno bela, na beloj osnovi, crvena polja. U jednom periodu prilikom stvaranja ove rase, selekcijski cilj je bio da goveda ove rase nemaju veliku belu obojenost, tražilo se da odnos crvenih i belih polja bude 50:50 procenta, danas se taj kriterijum ne poštuje. U odnosu na rase od kojih je stvorena, dosta je uvećala format, ima finiju konstituciju i smanjila je muskuloznost.

Crveni holštajn je rogata rasa, ima venčast oblik rogova, a glava mu je uska i izdužena. Vrat je dug, elegantan i ima đerdan. Greben je istaknut, a leđna linija ravna. Grudni koš je dubok, uzan, širi se od prednjeg ka zadnjem delu. Rebra su ravna, postavljena pod kosim uglom. Sapi su prostrane velike površine, ali muskuloznost sapi nije previše izražena. Vime je odlično razvijeno, apsolutno i relativno. Koža je nepigmentisana, nema pigmentacije. Visina grebena kod krava je u intervalu od 130 do 140 cm, a bikova od 150 do 160 cm.

Masa teladi na rođenju je od 40 do 50 kg. Telesna masa krava je od 650 do 750 kg, a bikova 1100 i više kg.

Proizvodne karakteristike

crveni holštajn - proizvodne karakteristike

Crveni holštajn je rasa specijalizovanog mlečnog smera. Proizvodnja mleka za jednu standardnu laktaciju u SAD-u i Kanadi iznosi prosečno 9500 kg mleka, a u Srbiji 7500 kg za standardnu laktaciju.

Meso je lošeg kvaliteta, radman klanja je 50{6cd17b10ab34226cae1d1fa77a729b0353f498ccbe1164c19971cd8f5cb7e905}. Crveni holštajn je svetska rasa. U SAD-u i Kanadi je jedna od najznačajnijih mlečnih rasa. U Evropi je dosta zastupljena, posebno u Holandiji i Nemačkoj, jer je vršeno pretapanje crveno belih Holandskih i Nemačkih goveda u crveni holštajn.

Za govedarstvo u Srbiji ima veliki značaj, jer je glavni oplemenjivač simentalske rase u programima oplemenjivanja gde su forsirane osobine mlečnosti i muznosti.

Nenad Stojiljkovic

Comments

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *