//banners section

Krivovirska ovca nastala je u okolini Krivog Vira, ukrštanjem svilorunih ovaca uvezenim iz Azije sa meštanskim ovcama. Kasnije, odnosno 1959. godine, uvezen je merino tip ovce elektoral i rambuje. Oni su poslužili za ukrštanje sa tadašnjom krivovirskom ovcom. Rezultat je krivovirski soj bolje genetike.

Nekada, krivovirska ovca naseljavala je mahom Crnorečki basen, delimično dolinu Morave i jedan deo sokobanjske i zaječarske kotline. Danas se nalazi u mnogo manjem broju, a naseljava bivši boljevački srez sa najbližim opštinama susednih srezova.

Eksterijer

Eksterijer Krivovirska pramenkaGlava krivovirske pramenke je srednje veličine sa blago ispupčenim profilom i ušima postavljenim vodoravno. Ovce su šute dok su kod ovnova rogovi dobro razvijeni u vidu spirale. Dužine su srednje razvijene, dok su širine slabo izražene. Spada u srednje krupne pramenke.

Visina ženskih grla iznosi 60-62 cm, a kod muških 65-67 cm. Prema dužini repa krivovirska pramenka svrstava se u kratkorepe rase. Telo je obraslo vunom belo-žute boje, dok su deo glave i deo nogu ispod skočnog zgloba i lažnog kolena obrasli kratkom dlakom žute ili belo-žute boje. Karakteristična je po ćubi koju obrazuju dugački pramenovi vune na čelu.

Proizvodne karakteristike

Krivovirska pramenka proizvodne karakteristikeKrivovirski soj predstavlja rasu trojne proizvodnje (meso, mleko i vuna). Krivovirska rasa ovaca je spada u kasnostasne rase ovaca. U priplod ulazi sa 16-18 meseci, a porast završava sa 3-4 godine. Plodnost se kreće u proseku oko 110{6cd17b10ab34226cae1d1fa77a729b0353f498ccbe1164c19971cd8f5cb7e905}.

Telesna masa kod ovaca krivovirske rase dostiže od 50 do 55 kg, a kod ovnova varira u granicama od 70 kg do110 kg u zavisnosti od područja i uslova njenog gajenja.

Prinos mleka kod krivovirske ovce u proseku iznosi oko 30 kg, bez količine mleka koju jagnjad posisa. Runo je otvoreno ili poluzatvoreno. Dužina vlakana iznosi 12-45 cm, finoća oko 40 mikrona. Po finoći vune krivovirska ovca spada u D sortiment.

Jelena Stanojlovic

Comments

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *