//banners section

Pirotska pramenka jedna je od mnogih sojeva domaće pramenke. To je stara ovca adaptirana na uslove Stare planine, ali i celog pirotskog kraja. Ova rasa je tokom vremena, a naročito posle Drugog svetskog rata, kao i ostali sojevi u Srbiji, usled poboljšanih uslova ishrane i nege ostvarila vidan napredak u smislu ispoljavanja genetskog potencijala, odnosno proizvodnih osobina. Gaji se u pirotskom kraju, jugoistočnoj Srbiji, od Stare planine preko Pirota, Babušnice do Vlasine, Leskovca, Bele Palanke i Niša.

Eksterijer

Glava ovce pirotske pramenke je srednje dužine i širine. Kod muških grla prisutni su rogovi, mogu biti i šuti, dok su ovce šute. Trup je srednje razvijen sa nedovoljno razvijenim širinama i dubinama. Noge su srednje dužine. Telo je prekriveno belim runom. Lice i donji delovi nogu nisu prekriveni runom. Dlaka koja pokriva lice je bela ili mrko prskana. Nos je bele boje, a uši sui bele boje ili pomešane sa mrkim ili crnim pegama.

Proizvodne karakteristike

Plodnost se kreće od 105-115{6cd17b10ab34226cae1d1fa77a729b0353f498ccbe1164c19971cd8f5cb7e905}. Jagnjad pirotske pramenke se rađa sa masom od 3-4 kg, ostvarujući dnevni prirast od 180-200 g. Sa 90 dana dostižu masu od 20-22 kg. Masa tela dviski sa 12 meseci iznosi od 38-45 kg. Odrasle ženke teže 48-55 kg, a mužjaci variraju u granicama od 70-80 kg.

Ovca pirotska pramenka proizvodne karakteristike

Mlečnost je dobro izražena i iznosi 70-100 litara u laktaciji od 6 meseci. Prinos vune, sortimenta B, u proseku iznosi 1,5-2,5 kg kod ovaca i 3-4 kg kod ovnova. Od vune pirotske ovce, u Pirotu i okolini, se izrađuju nadaleko poznati ćilimi. 1954. godine počeli su sa oplemenjivanjem pramenke sa francuskom merino arl rasom, a kasnije i virtemberg ovcom.

Oplemenjivanje je završeno 1981. godine stvaranjem nove rase – pirotska oplemenjena ovca, koja je dalje selekcionisana radi iskorišćavanja njenih novih odlika. Znatno je krupnija od svoje materinske osnove. Masa tela odraslih ovaca prosečno iznosi oko 65-70 kg, a kod ovnova od 80-110kg, pa i 130 kg. Plodnost je takođe poboljšana, u proseku kreće se oko 135-140{6cd17b10ab34226cae1d1fa77a729b0353f498ccbe1164c19971cd8f5cb7e905}. Mlečnost pirotske pramenke je povećana, kao i prinos vune. Danas je rasprostranjena po celoj Srbiji.

Jelena Stanojlovic

Comments

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *