//banners section

Ukoliko ste poslušali naše savete kako da kupite stado ovaca, sada je vreme za njihovo šišanje, odnosno strižu. Ovce su relativno skromne u pogledu tehnologije uzgoja, smeštaja i prehrane u odnosu na druge vrste životinja. Za ovčare striža ovaca predstavlja zahtevan postupak. Vreme početka striže ovaca zavisi kako od temperature vazduha tako i od porasta nove vune. Ukoliko nova vuna nije porasla, striža je znatno teža. Ukoliko su ovce tokom zimskog perioda bile bolesne ili slabo hranjene, kod njih već u ranim prolećnim mesecima vuna počinje da opada.

šišanje ovacaNa našem podneblju striža ovaca se obavlja jednom godišnje, krajem proleća, najčešće u maju ili junu mesecu. Priprema ovaca se obavlja 10 do 15 dana pre striže. Pod pripremom se podrazumeva pregled ovaca, a na osnovu njega se obavlja odvajanje zdravih od bolesnih i šugavih grla, kao i čišćenje runa od primesa. Kako se runo ne bi prljalo preporuka je da se u ovčarnike stavlja čista prostirka.

Kako se obavlja striža ovaca

Striža ovaca može biti ručna za manja i mašinska za veća stada. Ručna striža se obavlja makazama, a mašinska električnim aparatom. Striža se obavlja na suvom, čistom i svetlom mestu zaštićenom od padavina i sunca. Ovce se strižu u ležećem ili sedećem položaju. Da bi ovca bila mirna važno je izbegavati nagle pokrete, povlačenje i sl. Jače povlačenje vune može dovesti do povrede kože. Redosled striže je od vrata ka trbuhu sa jedne, a zatim sa druge strane trupa. Završava se šišanjem vune na glavi, repu i nogama. Kod striže ovaca je potrebno je paziti na vime i sise kako ne bi došlo do povrede.

Ukoliko u stadu postoje različite rase ovaca tada se prvo počinje sa šišanjem gruborunih, a završava sa finorunim ovcama. Šugave i bolesne ovce se izdvajaju i strižu posebno, pre ili posle ostalih grla.

ručna striža ovacaU našoj zemlji striža ovaca se najčešće obavlja ručno, pa je potrebno nabaviti odgovarajuće makaze. Šišanje jedne ovce makazama traje oko pola sata uključujući i vreme pripreme za strižu. Princip rada mašine za strižu je isti kao i kod mašine za šišanje kose kod ljudi. Aparat je potrebno vući ravnomerno uz telo sa što dužim potezima.

Odsečeni deo runa je potrebno odmah sakupiti savijanjem, tako da se na kraju dobije celokupna odsečena masa vune u vidu jednog dela. Na velikim gazdinstvima strižu bi trebalo da obavljaju profesionalci, odnosno obučeni radnici koji poznaju postupak i aparate za strižu. Na taj način se dobija veća količina vune po grlu i manje oštećuje runo.

U poslednje vreme se sve češće koriste aparati za strižu ovaca jer mašinska striža ima brojne prednosti u odnosu na ručnu strižu:

  • Mašinskom strižom se znatno povećava produktivnost rada jer se za strižu jedne životinje troši od 2 do 6 minuta;
  • Mašinskom strižom ovaca se dobija 5 do 10{6cd17b10ab34226cae1d1fa77a729b0353f498ccbe1164c19971cd8f5cb7e905} više vune u odnosu na ručnu;
  • Šišanje runa je ravnomernije;
  • Povrede kože su veoma retke,
  • Kvalitet runa je bolji;
  • Izvođenje striže je bolje i lakše.

merenje vuneNa većim farmama se angažuje četiri do pet radnika za strižu i jedan do dva radnika za pripremu ovaca i radove oko vune. Striža se obavlja na platformi koja je postavljena na visinu od 50 cm. Uz pomoć elektromotora platforma se okreće. Na platformi se nalaze mesta za četiri ili pet ovaca i isto toliko mesta za radnike koji će obavljati strižu. Okretanjem platforme svaki radnik dobija po jednu ovcu ispred sebe. Na ovaj način se značajno povećava produktivnost rada. Kod oba načina striže moguće su povrede ako je životinja uplašena i uznemirena. Ukoliko dođe do povrede takva mesta potrebno je tretirati sprejem za rane.

Po završetku striže runo se meri, čisti od nečistoće, sortira prema rasama, polu i uzrastu i prosuši u hladu. Posle se runo pakuje i ostavi na promaji određeno vreme da se prosuši. Bale prosušenog runa se skladište i čuvaju u suvim i svetlim prostorijama.

Šta vam je najveći izazov u šišanju ovaca? Da li ih šišate ručno ili mašinski? Podelite svoje iskustvo sa ostalim ovčarima.

Tanja Sarić

Tanja Sarić, doktorant Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu. Svoju kreativnost usmerava ka poboljšanju ruralnog razvoja.

Comments

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *