//banners section

Objekti za koze se grade u područjima gde postoje postoje određene prednosti za gajenje koza u odnosu na gajenje drugih vrsta domaćih životinja. Osnovni činioci o kojima bi trebalo voditi računa prilikom pravljenja objekata za smeštaj koza su lokacija, temperatura i vlažnost vazduha u staji, provetrenost staje, osvetljenost objekta i gustina naseljenosti tj. broj životinja po jedinici površine. Rasu koza ste odabrali, ali nijedna neće dostići svoj puni proizvodni potencijal bez kvalitetnog objekta i opreme. Iako su koze možda otpornije na ambijentalne i smeštajne uslove, ipak je za visoke rezultate proizvodnje neophodno obezbediti optimalne uslove proizvodnje.

Smeštaj koza – gde smestiti koze?

smeštaj za koze koze i jariciPri izboru lokacije neophodno je voditi računa o kvalitetu i veličini raspoloživih površina koje služe za ispašu koza i proizvodnju kabaste stočne hrane za zimski period, kao i o mogućnosti obezbeđenja vode.

Objekte je potrebno izgraditi od tvrdog materijala, a dobar izbor su i rešetkasti podovi prekriveni slamom. Optimalna temperatura u stajama za odrasle koze iznosi od 8 do 18°C, a u porodilištu od 18 do 22°C. Temperature niže od 5°C deluju nepovoljno na sve kategorije.

Smeštaj koza u objektima sa povećanom vlažnosti vazduha utiče na smanjenje proizvodnje i povećava mogućnost narušavanja zdravstvenog stanja. Optimalna vlažnost za sve kategorije koza iznosi 50 do 80{6cd17b10ab34226cae1d1fa77a729b0353f498ccbe1164c19971cd8f5cb7e905}, a najpovoljnija je 60{6cd17b10ab34226cae1d1fa77a729b0353f498ccbe1164c19971cd8f5cb7e905}. Zagađen vazduh štetno deluje na koze pa je od velike važnosti da kozarnik bude provetren. Međutim, trebalo bi voditi računa i o tome da ventilacija ne bude prejaka. U zimskom periodu sistemom ventilacije se u staju dovodi 12m³ svežeg vazduha u toku jednog časa po odraslom grlu.

Objekti za smeštaj koza bi trebalo da budu adekvatno osvetljeni. Veštačko svetlo za osvetljenje objekata za koze bi trebalo da ima intenzitet od 40 do 60 luksa, dok je u porodilištu optimalan intenzitet od 80 do 100 luksa. Ovaj intenzitet se postiže postavljanjem sijalice od 60W na svakih 4m.

Bolji uslovi za bolju proizvodnju

Za ostvarenje maksimanih rezultata proizvodnje jako je važno da budu adekvatno ispunjeni zoohigijnski uslovi. Vlažna i zaprljana prostirka, pri visokim temperaturama vazduha, pogodna je za razvoj različitih mikroorganizama koji imaju štetan uticaj na zdravstveno stanje koza. Zato je od izrazite važnosti da se staje dezinfekuju bar jednom godišnje, a najbolje je da se to uradi kada su životinje na letnjoj paši.

Za dezinfekciju se mogu upotrebljavati različita sredstva: krečno mleko, hlorni kreč, 4-8{6cd17b10ab34226cae1d1fa77a729b0353f498ccbe1164c19971cd8f5cb7e905} natrijum-hidroksid i sl. Nakon dezinfekcije neophodno je staju dobro provretriti. Osim dezinfekcije povremeno je potrebno izvršiti dezinsekciju i deratizaciju. Postavljanjem ograda i izgradnjom dezinfekcionih barijera na ulazu u staje, te sprovođenjem svih higijensko sanitarnih mera značajno se poboljšava zdravstvena zaštita koza.

Koliko koza je previše na jednom prostoru?

U izgrhranilica za koze smeštaj kozaadnji objekata za smeštaj koza veliku ulogu igra broj grla. Veći broj grla od optimalnog dovodi do bržeg zagađenja kozarnika. Pored toga, koze nemaju dovoljno prostora za slobodno kretanje, teže se prati estrus i uočavaju bolesti. Za kozu sa jaretom do zalučivanja potrebno je obezbediti prostor od 6m², za kozu sa dva jareta i do 8m², minimum 2,5m², dok je za odrasle jarčeve potrebno obezbediti i više. Odraslom grlu potrebno je obezbediti od 0,5 do 1kg suve prostirke za jedan dan. Visina objekata za koze se kreće od 2,7 do 3m. Širina staja za koze sa dubokom prostirkom obično je 8 do 10m dok dužina zavisi od broja koza. Kod manjih stada, do 300 grla obično se koristi jedan zajednički objekat i tad je njegov unutrašnji prostor sistemom ograda podeljen prema potrebama svake pojedinačne kategorije.

Izmuzište bi trebalo da bude odvojena prostorija i da omogućava kozama nesmetan ulazak. Ukoliko je izmuzište ipak izgrađeno u samom objektu neophodno je da bude fizički odvojeno od prostora za smeštaj koza.

U kozarnicima je potrebno obezbediti korita za koncentrat i jasle za seno sa dovoljno otvora i dovoljno hranidbenog prostora da sve koze mogu istovremeno da se hrane. U novije vreme se u izgradnji staja za koze grade i hranidbeni hodnici sa jaslama u sredini kozarnika. Pored toga važno je obezbediti i dovoljan broj pojilica sa svežom vodom čija je temperatura od 12 do 20°C. Higijenski neispravna hrana, trula ili buđava može dovesti do zdravstvenih komplikacija posebno kod bremenitih ženki, pa je neophodno hranu držati u posudama zaštićenim od glodara.

Koja su vaša iskustva pri odabiru najboljih uslova za vaše koze?

Tanja Sarić

Tanja Sarić, doktorant Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu. Svoju kreativnost usmerava ka poboljšanju ruralnog razvoja.

Comments
  • Jeste vi sigurni da je ta kvadratura koju ste naveli dovoljna za visokomlečno grlo? I da vas ne mučim mnogo sa odgovorom. Sa tim prostorom nema neke značajnije litraže. To odgovorno tvrdim. Što više prostora više mogućnosti za veću litražu. Naravno uz ostale optimalne uslove koje treba ispoštovati

    • Prihvatamo sugestije uvek Ilija, koje je neko Vaše iskustvo – koliko prostora je neki minimum za dobru litražu?

  • Eh, to je ono što je uglavnom teško prihvatljivo ljudima. Naravno, veći prostor iziskuje veća ulaganja. Ali ne može se bez toga. Čak i ako se radi o mesnim ili o „vunenim“ rasama to je malo. Dakle, jednostavno što više prostora to više mleka. Iz ličnog iskustva, radeći na pozicijama od radnika do upravika farmi, minimum je dva puta više nego predloženo, pa i do 6-8 m2 za grla preko 5,6 do 9 litara. Hvala na razumevanju. Pratim vaš rad i imam samo pohvale za vas. Ovakva vrsta edukacije je nasušna potreba za svako iole ozbiljno bavljenje stočarstvom.

    • Hvala vama na lepim rečima i savetima, sigurno će nekome značiti. Trudimo se ne samo da edukujemo, već i da vratimo želju mladim ljudima da se bave stočarstvom u Srbiji. Svako dobro, Ilija.

  • Sasvim sam saglasan da je navedena kvadratura po plotkinji nedovoljna. Posebno ako su jarići uz nju. Norma po grlu sa dva jareta je minimum 2,5m2 i to dela boksa u kojem se nalaze, bez prostora koji zauzima hranilica/jasle i hranidbeni hodnik. Visina objekta se izračunava. Njačešće prema potrebnoj kubaturi po UG (uslovnom grlu). Tako da ona može biti iznad navedenih podataka i znatno iznad.

  • poštovani ilija, ako ikada budem u komisiji za ocenjivanje stručnosti i znanja u pogledu nege i naučnog uzgoja koza, ja ću tvoje znanje i stručnost oceniti sa ocenom deset i deset plus. pozdrav legendo ilija.

  • Interesuje me kolika je kvadratura objekta potrebna za 20 koza.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *