//banners section

Govedarstvo karakteriše proizvodnja mleka, proizvodnja mesa i podmlatka za obnovu stada. Za ostvarivanje maksimalnih proizvodnih rezultata potrebno je obezbediti adekvatne uslove za smeštaj krava.

Dobri uslovi držanja svakako mogu doprineti povećanju obima proizvodnje. Štale za krave bi trebalo da obezbede odgovarajuću udobnost i optimalne uslove ishrane, nege i mikroklime. Prostor za ležanje bi trebalo da bude dovoljno komotan i usklađen sa rasnim karakteristikama kako bi se krava u njemu lagodno osećala.

Zašto je važno obezbediti adekvatne objekte za smeštaj krava?

Adekvatni objekti za smeštaj krava obezbeđuju:

  • povećanje proizvodnih sposobnosti goveda;
  • sprečavanje ili smanjenje bolesti grla na minimum;
  • zaštitu goveda od vremenskih nepogoda;
  • smanjuju mogućnost povrede grla;
  • dovoljno prostora za ishranu i napajanje;
  • efikasno korišćenje opreme i mašina za mužu, manipulaciju stajnjakom;
  • potrebne uslove za dobijanje čistog mleka;
  • odgovarajući prostor za osemnjavanje, lečenje, nega papaka i dr.

Savremene farme nastoje da obezbede što prirodnije uslove smeštaja krava, da rad čoveka bude što lakši, da podizanje objekata ne bude skupo kao i da bude urađeno planski jer se greške učinjene na početku podizanja teško otklanjaju.

U stajama sa vezanim načinom držanja krave imaju ograničenu površinu. Ovakakav sistem držanja zahteva dobro rešen sistem ishrane, napajanja, muže i izđubravanja.

Prednosti ovakvog načina držanja su u individualnom tretmanu hranjenja, napajanja, posmatranja i uočavanja promena zdravstvenog stanja, otkrivanja estrusa, davanje lekova, zaštita od međusobnog povređivanja grla i dr.

Nedostaci vezanog načina držanja su u većem utrošku rada za manipulaciju životinjama, čišćenje, muža, izvoženje stajnjaka, česte povrede zglobova i dr.

U objektima sa vezanim načinom potrebno je da imate izgrađen hranidbeni hodnik, jasle, ležište, kanal za izđubravanje i manipulativni hodnik.

Hranidbeni hodnik je površina preko koje se objekat unosi hrana. Ovaj hodnik uvek mora biti suv i čist. Jasle se nastavljaju na hranidbeni hodik i moraju imati dovoljan kapacitet za svu potrebnu količinu hrane bez rasipanja. Ležišta bi trebalo da imaju adekvatnu toplotnu izolaciju. Površine ležišta ne smeju biti klizave i važno je da imaju nagib od 2{6cd17b10ab34226cae1d1fa77a729b0353f498ccbe1164c19971cd8f5cb7e905} zbog brze površinske drenaže. Širina ležišta bi trebalo da bude 1-1,2m, a dužina za 1m duža od dužine trupa krave. Iza ležišta se nalazi kanal za izđubravanje kao njegov nastavak. U stajama gde se koristi prostirka njegova širina je 50 cm, a dubina 20cm. Manipulativni hodnik se nastavlja na kanal za izđubravanje i njegova širina je 140cm. Svakodnevno se koristi za procese muže, izđubravanja, razastiranje prostirke i sl.

Smeštaj krava uslovi u štali

Staje za slobodno držanje krava mogu biti sa dubokom prostirkom ili boksevima za ležanje. Kod slobodnog držanja, krave se kreću u grupi, odlaze po želji do jasala na ishranu, napajanje i mužu, ležišta biraju po volji.

Prednosti slobodnog načina držanja su: visoka produktivnost rada, manji troškovi staja, veći kvalitet mleka, i mogućnost korišćenja staja za drugu namenu.

Nedostaci ovakvog načina držanja su: lakše širenje bolesti zbog zajedničkih hranilica i pojilica, česte međusobne povrede goveda, lošiji pregled i tretiranje životinja.

Kod slobodnog načina držanja potrebno je obezbediti hranidbeni hodnik širine oko 4m, jasle na sličan način kao kod vezanog držanja, prostor za ishranu i kretanje koji je u stvari hodnik sa druge starne jasala po kojem se grla kreću slobodno, odlazeći na ležišta, ka jaslama ili pojilicama,udobna, čista i suva ležišta

Štale za krave smeštaj teladi

Kako da uslovi smeštaja krava budu što bolji?

Obezbedite meke podloge!

Udobna gumena ležišta osiguravaju minimalane povrede nogu i papaka. Mekše podloge omogućavaju papcima regeneraciju. Upotreba gumenih podloga olaksava lakše i brže čišćenje štale, što se direktno odražava na dobrobit stoke i pozitivne rezultate u proizvodnji i kvalitetu mleka.

Četkajte krave!

Istraživanje su pokazala da se četkanjem podstiče bolja cirkulacija krvi kod krava, što za rezultat ima njihovo bolje zdravlje kao i da krave redovno čišćene specijalnom četkom daju više mleka. U savremenim objektima za smeštaj krava koriste se različite četke. Rotaciona četka za krave dizajnirana je da poboljša zdravlje, mir i komfor krava. Ova četka se okreće polako preko svih strana krave i ne zauzima puno prostora u štali, postavlja se veoma lako kačenjem na zid.

Obezbedite odgovarajuću ventilaciju!

U stajama je jako važno obezbediti adekvatnu ventilaciju koja omogućava dovođenje čistog i svežeg vazduha. Važno je znati da niske temperature nemaju uticaj na opšte stanje krava kao i njihovu proizvodnju samo ako je ležište uvek suvo, kao i da u staji nema promaje. u toplim ljetnim danima potrebno je ugraditi ventilatore za hlađenje.

Kako do subvencija za opremanje mlečne farme?

Pravilnikom o podsticajima za podršku investicijama u primarnu poljoprivrednu proizvodnju definisana su bespovratna sredstva koja se mogu dobiti za nabavku nove opreme za smeštaj životinja. Lice koje ispunjava osnovne uslove ostvaruje pravo na podsticaje ako ima maksimalno 600 grla goveda.

Pravo na korišćenje ovih podsticajnih sredstava imaju registrovana poljoprivredna gazdinstva, ako je iznos pojedinačnog računa veći od 50.000 dinara, Subvencionisanje cene nove opreme za pripremu stočne hrane i njenu distribuciju iznosi 40-55{6cd17b10ab34226cae1d1fa77a729b0353f498ccbe1164c19971cd8f5cb7e905} od iznosa cene bez PDV-a. Najviši ukupni iznos podsticaja po podnosiocu zahteva je 3.000.000 dinara. Podnesite i vi zahtev za podsticaje za nabavku opreme za smeštaj stoke.

Kakva su vaša iskustva? Šta je kravama najpotrebnije po pitanju smeštaja? Recite nam u komentarima.

Tanja Sarić

Tanja Sarić, doktorant Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu. Svoju kreativnost usmerava ka poboljšanju ruralnog razvoja.

Comments

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *