//banners section

Uzgoj ovaca u Srbiji je sve popularniji, a o tome govore i podaci Republičkog zavoda za statistiku gde je evidentan porast broja grla ovaca. Štale za ovce su jedan od najbitnijih koraka u bavljenju ovčarstvom.
Pored toga poznato je da ovce nisu preterano izbirljive tako da se mogu napasati na onim pašnjacima koji nisu prikladni za drugu stoku, dok potražnja za kvalitetnim ovčarskim proizvodima (meso, mleko, vuna i krzno) kao i njihovim prerađevinama (različitim vrstama sireva, kobasica) ne jenjava.

Broj ovaca u Srbiji u poslednjih 5 godina
Porast broja ovaca u Srbiji u poslednjih 5 godina

Uzgoj ovaca – šta je važno da znate?

Uspeh u uzgoju ovaca zavisi od tačno postavljenog odgajivačkog cilja, pravilnog izbora rase i grla za priplod, prirodnih, tržišnih uslova, ishrane, nege i držanja grla. Pored navedenog, uzgoj ovaca zavisi od metoda odgajivanja, obezbeđenih objekata za smeštaj životinja – štala za ovce, kao i ljudi koji će navedene mere sprovoditi.

Domaće rase ili melezi ovaca mogu da se gaje u manje intenzivnim uslovima. Međutim ako se odlučite da na svojoj farmi ovaca gajite ovce većih proizvodnih sposobnosti imajte na umu da ovakve rase zahtevaju intenzivne uslove gajenja. Intenzivan sistem gajenja podrazumeva držanje visokoproizvodnih genotipova, ishranu kvalitetnijom hranom, ali samim tim i veća investiciona ulaganja.

Za svaku uspešnu farmu ovaca važno je primenjivati selekcijske mere i raditi na genetskom unapređivanju rasa, te proizvodnih osobina životinja. U uzgoju ovaca važno je pravilno izabrati rasu koja je prilagođena uslovima okoline kako bi bila dobrog zdravlja, plodnosti i proizvodnje. Izbor pravilnog grla za priplod uticaće na uspeh vaše farme ovaca. Svake godine bi trebalo odabrati mlada priplodna grla u cilju zamene osnovnog stada ovaca. Grla ispod proseka stada se izlučuju iz reprodukcije.

Kako da znate koji su objekti potrebni u štali ovaca?

Kvalitetne štale za ovce i ovčarnik
Dobra štala za ovce znači i manje truda za gazdu

Štale za ovce imaju zadatak da pruže zaštitu grla od padavina i vetra kao i od ekstremnih temperatura. Da bi se smanjila oboljenja disajnih puteva, vlažnost vazduha i sadržaj amonijaka je potrebno držati na što nižim granicama. U praksi se to najbolje rešava prirodnom ventilacijom, odnosno obezbeđivanjem svežeg i čistog vazduha kroz prozore.

Uzimajući u obzir klimatske uslove, veličinu i strukturu stada, smer proizvodnje, na farmi ovaca se mogu razlikovati proizvodni i prateći objekti. Ukoliko vaše štale za ovce moraju da prime 200-300 grla možete izgraditi jedan objekat sa više odeljenja u kojima ćete smestti različite kategorije. Velika stada ovaca se mogu smestiti u više objekata u štali.

U savremenim uslovima uzgoja ovaca u proizvodnim objektima se obavljaju različiti proizvodni procesi, a to su porodilište, staje za ovce sa jagnjadima, staje za ovnove, staje za priplodni podmladak i objekti za veštačko osemenjavanje, izmuzište, ambulanta.

U porodilište se ovce smeštaju 2-3 dana pre jagnjenja, gde se obavlja jagnjenje i gde ovce ostaju nakon jagnjenja još 3-5 dana. Porodilište bi trebalo da je uvek svetlo, suvo i čisto sa optimalnim mikroklimatskim uslovima od 10-18°C i relativna vlažnost vazduha 75-80{6cd17b10ab34226cae1d1fa77a729b0353f498ccbe1164c19971cd8f5cb7e905} jer su tek rođena jagnjad izuzetno osetljiva na niske temperature. U štali za ovce objekti za gajenje ovaca sa jagnjadima moraju biti prostrani sa dosta svežeg vazduha. Uprošćeno, postoje dva tipa staja:

  • Staje za ovce sa jagnjadima se grade kao zatvorene, otvorene i poluotvorene što zavisi od klimatskih uslova. Poželjno je da u staji bude veći broj bokseva sa manjim brojem grla u njima.
  • Staje za priplodni podmladak se dele na bokseve i služe za smeštaj podmlatka posle zalučenja. Podmladak je odvojen po polovima. Ove staje možete koristiti i za tov podmlatka.

Na većim farmama ovaca gde se vrši veštačko osemenjavanje važno je da temperatura na punktu za veštačko osemenjavanje iznosi 18-20°C.

Izmuzište se gradi u velikim stadima u kojima se organizuje muža.

Objekti za lečenje i izolaciju životinja takođe se gradi u većim stadima, a može sadržati prostorije za pregled i tretiranje životinja, smeštaj lekova, laboratorija i dr.

U zimskom periodu za utopljavanje objekata se koristi slama ili lampe sa ultra crvenim zracima koje se postavljaju na 1,5m visine iznad poda i zagrevaju površinu od 4m2.

Prateće objekte na farmi ovaca čine objekti za smeštaj kabaste i koncentrovane hrane, rampa za utovar i istovar, dezobarijera, bazen za dezinfekciju i kupanje ovaca, bunar za vodu, sanitarno tehnički objekat i dr.

Kako do subvencija za opremanje štale za ovce?

Pravilnikom o podsticajima za podršku investicijama u primarnu poljoprivrednu proizvodnju definisana su bespovratna sredstva koja se mogu dobiti za nabavku nove opreme za smeštaj životinja. Vi možete podneti zahtev za podsticaje za nabavku opreme za smeštaj stoke.

Pravo na korišćenje ovih podsticajnih sredstava imaju registrovana poljoprivrednog gazdinstva, ako je iznos pojedinačnog računa veći od 50.000 dinara, ima obeleženu i registrovanu životinju u skladu sa zakonom kojim se uređuje veterinarstvo, te u Registru ima prijavljen odgovarajući stočni fond. Lice koje ispunjava osnovne uslove ostvaruje pravo na podsticaje ako ima maksimalno 1000 grla ovaca. Subvencionisanje cene nove opreme za pripremu stočne hrane i njenu distribuciju iznosi 40-55{6cd17b10ab34226cae1d1fa77a729b0353f498ccbe1164c19971cd8f5cb7e905} od iznosa cene bez PDV-a. Najviši ukupni iznos podsticaja po podnosiocu zahteva je 3.000.000 dinara.

Kakva su vaša iskustva u izgradnji objekata na farmi ovaca? Šta je po vama najisplativije izgraditi? Dajte vaš savet u komentarima.

Tanja Sarić

Tanja Sarić, doktorant Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu. Svoju kreativnost usmerava ka poboljšanju ruralnog razvoja.

Comments
  • Hvala na edukaciji,zanima me jel se ovaj zahtev za podsticaje trazi u trezoru i dali postoji neka savetodavna sluzba koja bi nam pojasnila oko tog zahteva i apliciranja za bespovratna sredstva?unapred hvala.

  • Hoćete li, molim Vas, da precizirate po kom Pravilniku tačno država vraća deo uloženih sredstava za gradjevinski materijal korišćen za izgradnju štala?

  • Sta je sa nama malim proizvodjacima ovaca, drzava od nas digla ruke, daje sredstva onim preko 1000 ovaca, kako mi da dostignemo taj nivo kad nemamo objekte, valjda je objekat za smestaj prvi preduslov za gajenje ovaca

  • slazem se sa vladimirom mi mali farmeri ja imam 15 ovaca i 18 jagnjadi .. al nemam dobru stalu vec dve su mi uginule kako ja ili ostal farmeri mogu do podsticaja od drzave da dobijemo kakvu pomoc za uzgoj ovaca .. i nije mi jasno za te suvencije brdo papira mi treba i sorte ovaca trazu.. umaticeni ..nejasna mi je ta logika ..

  • Zanimame konkretno ovčarstvo. Projekti objekata za ovčarstvo i spisak adresa projektanata u ovoj oblasti ? Danas su razne teme poprilično povezane. Konkretno zanimame projekat saasimetričnim krovom ovčarnika da bi se u perspektivi mogla postaviti što veća površina fotonaponskih ćelija. Ipak treba priznati da su tu neophodni projekti da bi se dobio maksimum i što niža cena ovih objekata. Kao što su nam neophodni kasnije stručni saveti veterinara i agronoma….

  • imam 70 ovaca kako i na koji nacin mogu dobiti pomoc za izgradnju objekta moje ovce nisu umaticene

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *