//banners section

U brdsko-planinskim predelima prirodni pašnjaci, tj. travnjaci i livade predstavljaju važan izvor hrane za stoku. Naša zemlja ima dovoljno površina pod pašnjacima, a kako je pašanjačka ishrana jeftinija u poređenju sa drugim načinima proizvodnje stočne hrane, proizvodnja hrane na pašnjacima, kao i uzgoj goveda na otvorenom, nesumnjivo imaju svojih prednosti. Osim što obezbeđuje dovoljne količine hrane, pašnjačka ishrana podmiruje i sve zahteve koje goveda imaju za hranljivim elementima.

Ispaša krava

U našim krajevima, početak ispaše najčešće vezan je za rano proleće, odnosno za kretanje vegetacije. Ukoliko krave pustite na ispašu prerano, imaće malo dostupne hrane, a može doći i do suvišnog gaženja biljaka, a ukoliko ih pustite suviše kasno, na pašnjaku će im biti dostupne biljke slabog kvaliteta. Pašnjačka ishrana goveda završava se najkasnije 20 dana pre nego što počnu prvi jesenji mrazevi. Vodite računa da pašnjak bude suv. Ukoliko izvedete vaše krave, bikove, junad, te telad na rosne i mokre pašnjake, može doći do nastanka raznih parazitarnih oboljenja. Preporučuje se da dužina trave bude od 15 do 20 cm, između ostalog i zbog toga što paraziti imaju tendenciju zadržavanja na nižim delovima biljaka. U toku jednog dana, 100m2 travnjaka daje dovoljno zelene mase za jedno grlo.

Znate li da se krava kreće brzinom od oko 3,2 km na čas, a da čovek za isto vreme može može preći od 5 do 6,5 km? Imajte ovaj podatak na umu sledeći put kada budete vodili vaše krave na pašu!

Odgovarajuća priprema za ispašu traje od sedam do deset dana, jer je toliko vremena neophodno kako bi se krave i mlada grla postepeno privikla nov način ishrane. Pre nego što vaše životinje izvedete na pašnjak, lako svarljivu zelenu hranu mešajte sa senom ili slamom i budite pažljivi. Ne zaboravite da pašnjačka ishrana predstavlja užitak za životinje. Zelena hrana je sočna, pa će vaše životinje poželeti da je neumereno jedu, a to može dovesti do poremećaja u varenju, te pogoršanja zdravstvenog stanja, pa i naglog pada proizvodnje mleka, ili gubitka telesne mase.

Od dužine vegetacije, odnosno nadmorske visine zavisi i dužina perioda ispaše. Na primer, na visinama do 300 m, dužina pašnjačkog perioda iznosi 180 dana, a na visinama od 300 do 500 m, oko 156 dana. Na visinama od 500 do 1000 metara, predviđeno trajanje ispaše je oko 140 dana, a na visinama od preko 1000 metara, ispaša traje oko 120 dana.

Bez obzira na to da li ćete goveda svakog jutra goniti na ispašu, a uveče je vraćati u staje, na pašnjaku je potrebno obezbediti nadstrešnicu za smeštaj u najtoplijem delu dana, kao i mašinu za mužu.

Korišćenje pašnjaka za ispašu

Da bi se pašnjaci iskoristili na najbolji način, neophodno je njihovo đubrenje, površinska obrada, odnosno drljanje, te podsejavanje, kao i suzbijanje korova.

Krave i ispaša

Preporučuje se plansko iskorišćavanje pašnjaka, jer se na ovaj način pospešuje regeneracija pašnjaka, sprečava se zakorovljivanje, gaženje je manje, a bolji je i kvalitet i prinos travne mase. Pregonska ispaša predstavlja najbolji način planskog iskorišćavanja pašnjaka. Ovaj tip ishrane goveda sastoji se u podeli pašnjaka na više pregona, odnosno delova, a u uz pomoć ograda od drveta, žive ograde ili žice. Od dužine perioda vegetacije, vremena potrebnog za regeneraciju, broja grla po jedinici površine, faze laktacije, kao i broja pregona zavisi dužina zadržavanja na pregonima. Na svakom pregonu goveda se zadržavaju najviše dva dana ukoliko je reč o dolinskim i brdskim područjima, a četiri ili pet dana ukoliko se pašnjačka ishrana vrši u planinskim predelima.

Napajanje goveda na paši

Kako je ispaša slabija kada nastupi žeđ, na paši je od izuzetnog značaja zadovoljiti potrebe u vodi kod goveda. Kako je kravlje mleko sačinjeno je od blizu 90{6cd17b10ab34226cae1d1fa77a729b0353f498ccbe1164c19971cd8f5cb7e905} vode, krave muzare imaju najveću potrebu za vodom. Usled smanjenja unosa vode, dolazi i do manje proizvodnje mleka. Osim toga, žeđ može prouzrokovati i druge zdravstvene probleme.

Na pašnjacima, napajanje goveda se obavlja uz pomoć prirodnih stajaćih i tekućih voda, kao što su izvori, potoci, reke, jezera, zatim iz veštačkih akumulacije, ali i iz pojilišta, odnosno cisterni, a koje omogućavaju slobodan pristup odgovarajućim količinama vode tokom celog dana. Kvalitet i higijenska ispravnost vode moraju biti zadovoljavajući.

Imajte na umu i da se pri visokim temperaturama i potrebe u vodi povećavaju. U letnjim mesecima, krave piju vodu i do 12 puta dnevno.

Da li je pašnjačka ishrana i vaš izbor? Kako teku pripreme na vašoj farmi za izvođenje na pašnjak?

Maja Žikić

Maja voli da istražuje i da uči nove stvari svaki dan. Ona provodi svoje vreme čitajući o poljoprivredi i kupoprodaji stoke, tražeći najbitnije informacije da bi našim farmerima mogla sve lepo da spakuje.

Comments

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *