//banners section

Tovne rase goveda su ranostanse rase goveda koje imaju sposobnost da dobro iskoriste hranljive materije transformišući ih u meso ili mast.

Goveđe meso odlikuje se izuzetnom nutritivnom vrednošću. Ono je važan izvor proteina visoke biološke vrednosti, vitamina B kompleksa, te mineralnih materija, a naročito magnezijuma, cinka, gvožđa, fosfora, kalijuma, selena.

Organizacija za hranu i poljoprivredu pri Ujedinjenim nacijama procenjuje da će ukupna potrošnja goveđeg mesa u svetu do 2020. godine rasti po stopi od 1,5{6cd17b10ab34226cae1d1fa77a729b0353f498ccbe1164c19971cd8f5cb7e905} godišnje, a na potražnju će uticati ponajviše porast svetske populacije, kao i povećanje potražnje potrošnje u zemljama u razvoju.

Tovno govedarstvo dobija na značaju i u našoj zemlji. Naime, tovne rase goveda visoko su prilagodljive rase, a takođe su skromnije su u ishrani, a za razliku od npr. mlečnih rasa goveda ne zahtevaju dodatna ulaganja u objekte za smeštaj i opremu. Ipak, poznavaoci ovdašnjih prilika slažu se da potencijal može biti i bolje iskorišćen.

Izbor odgovarajuće tovne rase goveda za uzgoj zavisi od različitih klimatskih i uslova ishrane, sistema držanja, te odgajivačkih ciljeva.

Osnovne karakteristike tovnih rasa goveda:

  • Kratak, mesnat trup;
  • Mala glava, dubok, širok, kratak vrat;
  • Kratki ekstremiteti i tanke kosti;
  • Zaobljena rebra, grudni koš;
  • Trup prekriven muskulaturom;
  • Koža se teško odvaja;
  • Meso vrhunskog kvaliteta.

Hereford

Hereford, specijalizovana tovna rasa goveda, porekla je iz Engleske, a pripada tovnim rasama srednjeg okvira tela. Bela glava, te crvena boja tela prepoznatljive su oznake ove tovne rase.

tovno govedarstvo u Srbiji - hereford tovna rasa goveda, karakteristike

Hereford ima kratku i široku glavu, ravne, nešto niže postavljene rogove žute voštane strukture. Vrat hereforda je srednje dužine, dobro je vezan. Telo se odlikuje skladnošću i proporcinalnošću u prednjem, srednjem i zadnjem delu, a rebra su dobro zaobljena. Greben, mišići i slabine, pokriveni su obilnim mišićima, a butovi su široki i duboki.

Odlika hereforda je velika tovna sposobnost, velika otpornost i ranozrelost. Visina grebena kod odraslih krava je oko 130 cm, a kod bikova 138. Telesna masa odraslih hereford krava iznosi 600 kg, hereford bikovi teže 900 kg, a ženska telad po rođenju od 30 – 35 kg.

Hereford krave su dugovečne, dobre su majke, a koriste se u priplodu do svoje 15 godine, a prvo teljenje imaju u trećoj godini. Teljenje se bično vrši između februara i aprila. Dnevi prirast kada su u pitanju tovna hereford junad dostiže i 1100 g.

Limuzin

Limuzin spada u intenzivne tovne rase srednjeg okvira tela. Osnovna odlika ove rase je crveno-smeđa boja dlake, svetli krugovi oko očiju, kao i između butina.

Nežnost, finoća ukusa, te zrnasta struktura najprepozantljivije su karakteristike mesa limuzina. Kako 92{6cd17b10ab34226cae1d1fa77a729b0353f498ccbe1164c19971cd8f5cb7e905} teljenja protiče bez pomoći, lakoća teljenja je takođe važna odlika ove rase. Procenat teških teljenja kod prvotelki manji je od 5{6cd17b10ab34226cae1d1fa77a729b0353f498ccbe1164c19971cd8f5cb7e905}.

Ženska limuzin grla u grebenu dostižu visinu od blizu 138 cm, a muška 145 cm. Limuzin krave teže oko 800 kg, a bikovi 1100 kg. Po rođenju, ženska limuzin telad rađaju se sa masom od 36 kg, a muška od 39 kg.

Aberdin angus

tovno govedarstvo u Srbiji - aberdin angus tovna rasa goveda, karakteristike

Aberdin angus ubraja se u srednje intenzivne tovne rase goveda. Dominatne osobine rase koja je ime dobila po dvema grofovijama u Škotskoj su crna boja i šutost, a ove osobine prenose na potomstvo i pri ukrštanju sa drugim rasama.

Jedna od glavnih odlika aberdin angus rase goveda jeste punoća mišićne mase na plećima, slabinama i butovima. Takođe, ova rasa odlikuje se malom proporcijom kostiju i nusproizvoda u trupovima. Još jedna važna karakteristika aberdin angus rase goveda jeste visoka prilagodljivost klimatskim uslovima. Aberdin angus karakterističan je i po visokom stepenu fertiliteta.

Aberdin angus goveda za tov odlikuju se i visokim kvalitetom mramorisanog mesa, ali se usled ranog nagomilavanja loja, ova rasa preporučuje za bejbi bif. pre nego za tov.

Greben kod aberdina angus krava dostiže visinu od 125 cm, a kod bikova 135 cm. Krave ove tovne rase u proseku teže od 520 do 620 kg, a bikovi od 800 do 950 kg. Po rođenju, ženska aberdin angus telad teže oko 25 kg, a muška 28 kg.

Šarole

Šarole se pripaja grupi koju čine intenzivne tovne rase goveda velikog okvira.

Jedna od odlika šarole govečeta je jednobojno bela do krem boja dlake, kao i relativno mala i kratka glava širokog čela i velike gubice. Šarole je zaobljenih i dubokih butova, mišićavih leđa, te duge i pune slabine.

Šarole je mirnog temperamenta, a krave ove tovne rase goveda odlikuju dobra plodnost i materinske sposobnosti. Važno je napomenuti da zbog izražene muskuloznosti teladi, šarole karakteriše i velik procenat teških teljenja (20{6cd17b10ab34226cae1d1fa77a729b0353f498ccbe1164c19971cd8f5cb7e905}).

Kada su u pitanju tovna junad, dnevni prirast premašuje 1300 g.

Čime se vodite pri odabiru rase goveda za tov? Koja tovna rasa goveda je pronašla mesto u vašem poljoprivrednom gazdinstvu? Ukoliko je tovno govedarstvo vaše opredeljenje, te prodajete ili kupujete goveda za tov, ne zaboravite da vam Farmia nudi veliki izbor krava, bikova, junadi i teladi tovnih rasa.

Farmia

Farmia je specijalizovani sajt za trgovinu domaćim životinjama, tj. stokom.

Comments

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *