//banners section

Veliki jorkšir rasa svinja nastala je u grofovini Jorkšir u Engleskoj, odakle se vrlo brzo raširila po celoj Engleskoj, a zatim i u većini zemalja. Ima veliki značaj kako za svinjarstvo u Srbiji, tako i za svinjarstvo u svetu. U Engleskoj je poznata pod imenom velika bela svinja (Large White), a van Engleske kao veliki jorkšir.

Veliki jorkšir je nastao ukrštanjem domaće primitivne (keltske) svinje sa rasom mali jorkšir. Prvi put je bio zapažen na stočarskoj izložbi 1851. godine. Izložio ga je tkački radnik Jozef Tjulej iz Jorkšira. Ova rasa je zainteresovala odgajivače svojom krupnoćom, dobrim dužinama i širinama.

Ona je u pogledu plodnosti, vremena stasavanja za priplod, iskorišćavanja hrane, brzine porasta i brzine tova kao i u pogledu kvaliteta mesa za sad jedna od najboljih rasa svinja na svetu. Kod nas se jorkširska rasa svinja gaji duže vreme u čistoj rasi. Pored toga dosta se koristi za ukrštanje sa landrasom.

Eksterijer

Jorkšir je veoma pokretna svinja, snažne konstitucije i skladne građe. Glava je osrednje dužine. Ima široko čelo, ugnut profil i uši su uspravne. Vrat je osrednje dug sa dobro razvijenom muskulaturom. Trup je dugačak, dubok i širok. Rebra su zaobljena, a leđni i slabinski deo dugačak i širok. Sapi su duge, široke i muskulozne. Butovi su mesnati, široki i duboki. Mišićne partije dopiru do skočnog zgloba. Koža je nepigmentisana. Čekinje su bele, prave, dosta fine i polegle uz telo.

Reproduktivne karakteristike

veliki jorkšir reproduktivne karakteristike

Nazimice ulaze prvi put u priplod sa 7 meseci kada su prosečno teške 105 do 120 kg, a nerasti sa 10 do 12 meseci sa težinom preko 130 kg. Veliki jorkšir prasi 12 prasadi po leglu. Prasad su po rođenju vitalna i teška oko 1,3 kg. Sa 28 dana prosečno teže 7kg.

Najbolja prasad dobijaju se posle trećeg i četvrtog prašenja, jer su u to doba krmače najmlečnije. Krmače su dobre majke i dobro odhranjuju prasad.

Ne treba zanemariti ni izbor pasmine. Veliki jorkšir i Landras su dve najzastupljenije rase koje se uzgajaju u Srbiji i važe za vrlo plodne, te otuda nije čudno što se najčešće one koriste za ukrštanje jer daju dobru narednu generaciju. Detaljnije o njima i njihovim karaktersitikama ćemo pisati u nekom od sledećih tekstova.

Tovne karakteristike

veliki jorkšir tovne karakteristike

Prasad se stavlja u tov sa 2 do 3 meseca i težinom 20 do 25 kg. U tovu sa 145 dana dostižu težinu od 100 kg, gde im je dnevni prirast preko 900g. Debljina slanine je 2,5cm.

Klanična masa ili randman iznosi 75-78{6cd17b10ab34226cae1d1fa77a729b0353f498ccbe1164c19971cd8f5cb7e905} žive mere, a sadržaj mesa u polutki je oko 45-50{6cd17b10ab34226cae1d1fa77a729b0353f498ccbe1164c19971cd8f5cb7e905} od mase toplih polutki.

Proizvodnja ove rase po pravilu je namenjena za tržište i ima sve odlike industrijske proizvodnje. Krajnji produkti (tovljenici) su veoma ujednačeni i standardnog kvaliteta.

Mogu se planirati i fiksirati termini isporuke znatno unapred. Jorkšir je tipična mesnata rasa. Daje kvalitetno meso sa finim mišićnim vlaknima.

Dobro je mramorirano, tako da je mekano i sočno za konzumiranje. Dobro podnosi nešto lošije tehnološke i higijenske uslove i zbog toga se koristi za ukrštanje sa drugim rasama. Veliki jorkšir se smatra jednom od najrasprostranjenijih rasa svinja širom sveta.

Farmia

Farmia je specijalizovani sajt za trgovinu domaćim životinjama, tj. stokom.

Comments

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *