Call Center 065/956-9564
Farmia Farmia

Farmia makes the animal trade simpler."

Farmia is a website specialized in livestock-animal trading.

Farmia

Livestock trading made easy

Buying or selling livestock? Connect with thousands of farmers accross the Balkans.

Livestock for sale


Livestock wanted to buy


Learn more about livestock farming

Cene goveda na tržištu Srbije od 17. do 24. aprila 2017. godine

Pogledajte cene goveda u Srbiji, kao i cene goveda u Vojvodini za ovu nedelju. Cene teladi, krava, junadi i bikova na pijacama i u klanicama.

Market, 25. Apr 2017.

Cene svinja na tržištu Srbije od 17. do 24. aprila 2017. godine

Pogledajte cene svinja u Srbiji, kao i cene svinja u Vojvodini za ovu nedelju. Cene tovljenika, prasadi, nazimica i krmača na pijacama i u klanicama.

Market, 25. Apr 2017.

Cene ovaca i koza na tržištu Srbije od 17. do 24. aprila 2017. godine

Pogledajte cene ovaca u Srbiji, kao i cene koza u Srbiji za ovu nedelju. Cene ovaca, jagnjadi, dviski i šilježadi, cene jaradi - na pijacama i u klanicama.

Market, 25. Apr 2017.

Pčelarstvo u Srbiji

Pčelarstvo u Srbiji je poljoprivredna grana koja je u velikom porastu poslednjih godina. Pitanje ostaje: može li se ovaj ogroman potencijal ostvariti?

Market, 24. Apr 2017.

List your animals
Search Messages My ads