Call Center 065/956-9564
Farmia Farmia

Farmia makes the animal trade simpler."

Farmia is a website specialized in livestock-animal trading.

Farmia

Livestock trading made easy

Buying or selling livestock? Connect with thousands of farmers accross the Balkans.

Livestock for sale


Learn more about livestock farming

Kako oterati zlo – Trihineloza

Trihineloza je zajedničko parazitsko oboljenje ljudi i životinja, izazvano larvenim oblicima parazita trihinele, koja se održava prenošenjem u lancu pacov - svinja - čovek.

Market, Farms, 20. Jul 2017.

Odupreti se globalizaciji: gajenje petlova

Ranije je važilo pravilo da kokoške nose jaja, a petlovi služe za tovljenje. U današnje vreme ova slika se bitnije izmenila i petlovi postaju višak.

Poultry Breeding - hens, Farms, 19. Jul 2017.

Cene goveda na tržištu Srbije od 10. do 17. jula 2017. godine

Pogledajte cene goveda u Srbiji, kao i cene goveda u Vojvodini za ovu nedelju. Cene teladi, krava, junadi i bikova na pijacama i u klanicama.

Market, 18. Jul 2017.

Cene svinja na tržištu Srbije od 10. do 17. jula 2017. godine

Pogledajte cene svinja u Srbiji, kao i cene svinja u Vojvodini za ovu nedelju. Cene tovljenika, prasadi, nazimica i krmača na pijacama i u klanicama.

Market, 18. Jul 2017.

List your animals
Search Messages My ads