Call Center 065/956-9564
Farmia Farmia

Farmia makes the animal trade simpler."

Farmia is a website specialized in livestock-animal trading.

Farmia

Livestock trading made easy

Buying or selling livestock? Connect with thousands of farmers accross the Balkans.

Livestock for sale


Learn more about livestock farming

Izbor priplodnih junica

Kako odabrati priplodnu junicu? To je često pitanje koje farmeri postavljaju sebi i okolini.

Market, 17. Aug 2017.

Životinje za mala dvorišta

Vlasnik ste malog dvorišta i ljubitelj životinja i zanima vas koje biste životinje mogli na tom prostoru da gajite - Farmia daje 6 predloga.

Market, Farms, 15. Aug 2017.

Konj ili magarac, pitanje je sad

Od davnina su ovi četvoronoge životinje bile čovekov saputnik, a da li ćete za vašu farmu izabrati konja ili magarca odlučuje veliki broj činilaca.

Market, Farms, 14. Aug 2017.

Za dobrim konjem se diže prašina: Orlov kasač

Orlov Kasač je rasa konja sa naslednim brzim kasom, poznat po svojoj izuzetnoj brzini i izdržljivosti. On je najpoznatiji ruski konj.

Horse Breeding, Farms, 13. Aug 2017.

List your animals
Search Messages My ads