Farmia Farmia

Farmia makes the animal trade simpler."

Farmia is a website specialized in livestock-animal trading.

Farmia

Livestock trading made easy

Buying or selling livestock? Connect with thousands of farmers accross the Balkans.

Livestock for sale


Livestock wanted to buy


Learn more about livestock farming

Odaberite rasu, izmuzite profit: proizvodnja mleka kod ovaca

Proizvodnja mleka kod ovaca tema je koja izaziva sve više interesovanja. Farmia donosi pregled specijalizovanih mlečnih rasa.

Sheep Breeding, Farms, 24. Feb 2017.

Kako usrećiti svoje koze – objekti i oprema

Rasu koza ste odabrali, ali i ako su koze možda otpornije - nijedna neće dostići svoj puni proizvodni potencijal bez kvalitetnog objekta i opreme.

Goat Breeding, Farms, 23. Feb 2017.

Leghorn

Leghorn rasa je najrasprostranjenija i najbolja rasa za proizvodnju jaja danas u svetu. Vodi poreklo od domaće grčke kokoši, koju su Rimljani preneli u Italiju i kao takvu gajili još pre oko 2000 godina. Amerikanci su je 1835. godine uvezli i od tada počinje njeno oplemenjivanje i selekcija na veću nosivost. Posle uvoza Amerikanci su je ukrštali sa belom minorko, talijankom, španskom rasom i borcima i tako je stvorena rasa leghorn. Na bazi američkog leghorna u nekim zemljama Evrope stvoreni su novi tipovi leghorna, tako da se danas može reći da skoro svaka zemlja ima svoj tip leghorna.

Poultry Breeding - hens, 22. Feb 2017.

Cene ovaca i koza na tržištu Srbije od 13. do 20. februara 2017. godine

Pogledajte cene ovaca u Srbiji, kao i cene koza u Srbiji za ovu nedelju. Cene ovaca, jagnjadi, dviski i šilježadi, cene jaradi - na pijacama i u klanicama.

Market, 21. Feb 2017.

List your animals
Search Messages My ads