Korisnička podrška 065/956-9564

Uslovi korišćenja

Molimo da pažljivo pročitate navedena pravila i uslove korišćenja sajta farmia.rs. Pristupanjem sajtu, korišćenjem materijala koji se na njemu nalazi, kreiranjem naloga, Vi prihvatate “Uslove korišćenja”.

1. Autorska prava

Sva prava zaštićena. Imena pojedinca/kompanija na ovom sajtu mogu predstavljati zaštićeno ime.

2. Registracija

Za korišćenje usluga sajta farmia.rs neophodna je registracija. Registrovani korisnik koji je postavio ponudu ima sva prava i obaveze nad tom ponudom i saglasan je da farmia.rs može koristiti materijale i informacije bez dozvole ili naknade. Fizičko ili pravno lice može imati i koristiti samo jedan registrovan nalog. Fizičko ili pravno lice koje se registrovalo na www.farmia.rs, saglasno je da nakon registracije Farmia.rs koristi njegovu e-mail adresu, unetu prilikom registracije, u svrhe slanja medijskih kampanja ili Farmijinog materijala putem newslettera.

3. Zabrana oglašavanja

Zabranjeno je oglašavanje:

  • Pornografije
  • Opojnih droga
  • Oružja
  • I drugog sadržaja koji nije u skladu sa delatnostima kojima se farmia.rs bavi

Takođe zabranjeno je i:

  • oglašavanje kojim se neistinito označava identitet oglašavača, njegova aktivnost i ponuda;
  • oglašavanje koje predstavlja podražavanje ili kopiju drugog lica, njegove aktivnosti i ponuda;
  • oglašavanje kojim se omalovažava, sumnjiči ili na drugi nedostojan način prikazuje identitet drugog lica, njegove aktivnosti i ponude;
  • poređenje oglašavača, njegove aktivnosti i ponuda sa drugim oglašavačem, njegovom aktivnošću i ponudama na štetu drugog, odnosno radi sticanja materijalne koristi;
  • oglašavanje kojim se aludirajući na drugoga, njegovo poslovno ime, naziv, zaštićeni žig, aktivnost i ponudu, iskorišćava ugled tog drugog lica na način kojim se dovode u zabludu primaoci oglasne poruke.

4. Sadržaj oglasa

Oglas treba da sadrži isključivo podatke o predmetu koji se prodaje ili usluzi koja se pruža. Naslov oglasa i opis treba da se odnose samo na predmet prodaje ili uslugu. U naslovu i tekstu oglasa nije dopušteno upisivanje privatnog broja telefona. U oglasima nije dopuštena upotreba fotografija sa drugih oglasnih sajtova ili iz oglasa drugih oglašivača na našem sajtu. Oglas mora svojim sadržajem da pripada kategoriji u kojoj je postavljen.

5. Korišćenje informacija sajta

Vi možete da gledate, kopirate i štampate stranice pod uslovom da stranice koristite isključivo za ličnu upotrebu, informativne i nekomercijalne svrhe. Izuzev kada je posebno naglašeno nije dozoljeno slati, demonstrirati, reprodukovati, oglasiti, prenositi ili distribuirati informacije sa ovog sajta kako bilo kog dela tako i u celosti bez prethodne pismene dozvole sajta farmia.rs.

6. Posetioci

Izuzev kada je drugačije istaknuto od strane sajta farmia.rs, svi materijali i informacije koji su postavljeni na sajtu od strane posetilaca smatraju se vlasništvom sajta farmia.rs. Za postavljanje informacija i materijala na sajtu farmia.rs ne možete biti plaćeni, iako to postaje vlasništvo sajta. Sajt farmia.rs može koristiti materijale i informacije bez dozvole ili naknade.

7. Linkovi

Sajt može sadržati linkove ka sajtovima koji nisu u vlasništvu i pod kontrolom sajta farmia.rs, stoga sajt farmia.rs nije odgovoran za njihov sadržaj i korišćenje.

8. Garancije i obaveštenja

Informacije, materijali i oglasi koji se nalaze na ovom sajtu mogu biti zastareli ili sa greškama. Ako nije suprotno naglašeno sve informacije, materijali i usluge se koriste takvi kakvi jesu, bez ikakvih garancija. Ni u kom slučaju sajt farmia.rs nije odgovoran za direktnu, indirektnu, slučajnu, specijalnu ili posledičnu štetu ili štete od gubitka profita, prihoda, podataka, prosleđenu vama ili drugima.

Sajt frmia.rs zadržava pravo da izmeni,prepravi ili izbriše bilo koji podatak postavljen od strane posetilaca na sajtu u bilo kom trenutku bez ikakvog obaveštenja ukoliko smatra da taj podatak nije u skladu sa pravilima sajta farmia.rs.

Postavite oglas
Pretraga Poruke Moji oglasi